Därför krävs lägre löner till flyktingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Center-topparna: Om fack och arbetsgivare inte gör upp är vi beredda att lagstifta

Människor flyr till Sverige, samtidigt ligger arbetslösheten bland utrikes födda på 15,2 procent, jämfört med 4,6 procent bland infödda svenskar. Siffror som borde få vem som helst att inse att det krävs krafttag. Lägre löner är en åtgärd, menar Centerpartiet.
Människor flyr till Sverige, samtidigt ligger arbetslösheten bland utrikes födda på 15,2 procent, jämfört med 4,6 procent bland infödda svenskar. Siffror som borde få vem som helst att inse att det krävs krafttag. Lägre löner är en åtgärd, menar Centerpartiet.

DEBATT. I fredags presenterade vi i Centerpartiet en uppmaning till arbetsmarknadens parter att enas om ett avtal med lägre ingångslöner riktat till nyanlända.

Vi är villiga att möta upp med sänkta arbetsgivaravgifter och lägre inkomstskatt. Exakt hur avtalet ska se ut är upp till parterna, men om de inte agerar är vi beredda att lagstifta.

Detta förslag lades fram mot bakgrunden av ett problem som vi sett länge, men som blivit alltmer akut i takt med ökade flyktingströmmar. Det handlar om de nyanländas svaga ställning på arbetsmarknaden.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Arbetslösheten bland utrikes födda ligger på 15,2 procent, jämfört med 4,6 procent bland infödda svenskar. Tittar man på sysselsättningen syns samma mönster. Skillnaden i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda var förra året 16,6 procent. Här är Sverige sämst i hela EU. Jämför man med nyanlända är skillnaden ännu större, eftersom det tar väldigt lång tid för dem att komma i arbete. Efter sju år i landet har bara hälften fått jobb, enligt SCB.

Dessa siffror borde få vem som helst att inse att det krävs krafttag. Integrationen fungerar uppenbarligen väldigt dåligt och har gjort så under lång tid. En viktig orsak är de trösklar som finns på arbetsmarknaden, bland annat i form av höga ingångslöner.

En nyanländ som håller på att lära sig svenska, försöker förstå kulturen, saknar referenser och utbildning över grundskolenivå får väldigt svårt att konkurrera med en infödd svensk, som har både språket och kulturen med sig, och som kan visa upp referenser, svensk utbildning och yrkeserfarenhet i sitt CV.

Den lägsta ingångslönen som arbetsgivaren måste betala är i dag samma för dessa två. Konsekvensen blir att arbetsgivaren anställer den som är född i Sverige, medan den nyanlände får ännu ett nej. Företagen vågar inte ta risken att anställa en nyanländ, eftersom det inte kostar mer att anställa en infödd svensk. Egentligen är det inte så konstigt.

Detta är en mycket känslig fråga för LO, som valde att helt avstå en diskussion i sakfrågan och i stället bemöta vårt förslag med djupt oseriösa påhopp. LO:s avtalssekreterare kallade förslaget för ”Sovjetpolitik” och ”planekonomi”. En utredare på LO-förbundet Kommunal anklagade oss för att vilja införa apartheid. Debatten nådde en ny bottennivå när en redaktör på LO-tidningen Arbetet skrev att Centerpartiet anser att nyanlända är ”etniskt orena flyktingar”.

Men det som verkligen skymmer debatten vi behöver föra är att LO medvetet förvanskar vårt förslag, i syfte att skrämma upp sina medlemmar. Man hävdar konsekvent att vi vill sänka lönerna för dem som redan har jobb. Inget kunde vara mer fel. De vi pratar om har inget jobb. Det är det som är problemet.

Den stora frågan är hur LO:s lösning på problemet ser ut. Utbildning, validering och investeringar är förstås bra, men mer av det gamla kommer inte vara tillräckligt. Det krävs nya grepp, nya lösningar. Vi i Centerpartiet är övertygade om att företagen är beredda att anställa nyanlända om ingångslönen ligger lägre än i ordinarie avtal. Dessutom kommer längre ingångslöner skapa nya, enkla jobb som inte finns i dag, därför att det i nuläget inte går att sätta en lön som matchar jobbet.

Och vi är inte ensamma i den övertygelsen. Tvärtom, en lång rad myndigheter, forskare och expertorgan föreslår exakt samma sak. Konjunkturinstitutet, Internationella Valutafonden, OECD, Finanspolitiska rådet och EU-kommissionen. Alla har de pekat på att lägre ingångslöner är nödvändiga för att Sverige ska komma tillrätta med den höga arbetslösheten i dessa grupper.

LO väljer att blunda för detta. Men de kommer behöva ta den här debatten förr eller senare.

Så nu vänder vi oss till LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Är du beredd att föra sakliga, seriösa samtal om det förslag som vi i Centerpartiet och alla dessa experter lagt fram?

Om inte, då vill vi ha svar på frågan: Hur kan det vara bättre att fastna i arbetslöshet och bidrag än att få ett jobb och en ingångslön, lära sig svenska, träffa arbetskamrater och börja klättra uppåt i lönetrappan?

Emil Källström

Fredrick Federley

Annika Qarlsson

 Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN