ÅSIKT

"Vi vill rösta om grundlagen"

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Många omröstningar blir det, men inte om den nya grundlagen.
DEBATT

Danmark skall snart ordna en ny folkomröstning om EMU. Mycket tyder på att detta är den danska regeringens taktik för att undvika en folkomröstning om den nya EU-grundlagen. I likhet med den svenska regeringen vill de så långt möjligt undvika att låta medborgarna vara med och besluta. Redan 1992 röstade danskarna om euron som en del i Maastrichtpaketet. De tackade nej. År 2000 var det dags igen och danskarna sa åter igen att de inte var intresserade. Nu skall alltså danskarna rösta för tredje gången. Förhoppningen är att de äntligen skall rösta rätt.

EU-minister Cecilia Malmström välkomnar det danska beslutet. Flera företrädare för regeringen har talat om att Sverige bör hålla en ny folkomröstning om EMU. Samtidigt vägrar både vår EU-minister och regeringen att ens diskutera någon folkomröstning om den nya EU-grundlagen.

I den officiella EU-retoriken har fransmän och holländare kritiserats för att ”inte ha förstått” eller ”rösta om fel fråga” när de sade nej till EU-konstitutionen. Samma kritik riktades mot danskar och irländare i tidigare omröstningar.

Varje folkomröstning med ett för EU positivt resultat betraktas som ett evigt och slutgiltigt beslut. De omröstningar som gett negativa utfall betraktas som tillfälliga bakslag som man alltid kan och bör ändra. Bångstyriga folk skall rätta in sig i ledet. Efter konstitutionens snöpliga haveri tar EU-etablissemanget inga risker. Varken fransmän eller holländare kommer att få rösta om det ”nya” Lissabonfördraget som till 96 procent är identiskt med den redan förkastade konstitutionen. Britter, tjecker och danskar som blivit lovade folkomröstningar kan känna sig blåsta. I bästa fall kommer medborgarna i framtiden att få folkomrösta om frågor de tidigare sagt nej till. I sämsta fall, som i Holland och Frankrike, erbjuds inga nya tillfällen.

De kommer inte att få rösta alls innan det förslag de förkastat genomförs. Unionens slogan ”Medborgarnas Europa” påminner inte så lite om Orwells nyspråk och är symboliskt för hyckleriet. Vi har ett förslag till EU-ministern. Låt Sverige få folkomrösta om EMU och Lissabonfördraget i klump! Låt medborgarna vara med och besluta om ”Medborgarnas Europa”. Låt oss få rösta, mer begär vi inte.

Sören Wibe

Jesper Katz