ÅSIKT

Turistlandet Sverige snart ett minne blott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Anders Ehrling: Nu sätter vi vårt hopp till att EU stoppar den nya flygskatten.

Foto: Riksdagens beslut om skatt på flygresor kommer att öka arbetslösheten i utsatta områden och sannolikt också minska Sveriges möjligheter som turistland, skriver SAS vd Anders Ehrling.

Fredagen den 2 juni fattade riksdagen beslut om att inför en ny skatt på flygresor. Socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister i riksdagen kunde valt att lyssna på nära hundra remissinstanser som kritiserat flygskatten, på Sveriges kommuner och landsting, på Svensk Turism, på en rad socialdemokratiska kommunalråd, eller på Lagrådet.

I stället valde de att rösta för en lag som inte bidrar till en bättre miljö, som kommer att öka arbetslösheten i utsatta delar av landet, och som med all säkerhet kommer att minska Sveriges möjligheter som turistland.

Sverige är ju ett fantastiskt land att turista i. Men vi kan göra så mycket mer för att underlätta för människor från andra länder att komma hit.

Rese- och turismbranschen är i dag en av världens största och snabbast växande industrier. Den svarar för en dryg tiondel av världsekonomin, och växer varje år med 4–6 procent.

Internationaliseringen är en viktig orsak. Med växande handel ökar behoven av transporter av varor och människor. En allt högre ekonomisk standard ger dessutom allt fler möjlighet att resa till nya platser och upplevelser. Nya grupper får råd samtidigt som vana resenärer lägger allt mer pengar på sina resor.

Vi ser den utvecklingen också hos oss – men i mindre utsträckning än man kunde önska. Turismen svarar för runt åtta procent av BNP och jobben i Sverige. Det är en lägre andel än på många andra håll, och framför allt växer branschen långsammare här än i nästan alla andra jämförbara länder.

Det är synd eftersom vi har en stor potential. Visst, Sveriges läge är inte optimalt eftersom vi inte ligger på vägen till andra resmål. Men de allra flesta som turistat här gillar det som de fått uppleva.

En avgörande faktor om vi ska kunna få turismen att växa är därför att det är enkelt och billigt att ta sig hit. Och för många är flyget det enda rimliga alternativet.

I flygbranschen har vi arbetat hårt de senaste åren med att pressa våra kostnader för att sänka priserna så att fler ska ha råd att flyga. Hundratusentals svenskar och utländska turister, som tidigare aldrig ens övervägt att flyga på grund av kostnaden, har nu kunnat flyga för första gången.?

Just därför är det så trist att regeringen och dess stödpartier nu beslutat om en extra skatt på resor inom och från Sverige. Det innebär att färre får råd att resa. Vi kommer att få färre turister till Sverige. Och färre svenskar kommer att ha råd att turista utomlands. Jag tror att det är fel väg att gå.

Regeringen och infrastrukturminister Ulrica Messing föreslog i vårpropositionen en satsning på 30 miljoner kronor för marknadsföring av Sverige under tre år. Det är säkert vällovligt. Men vad är poängen med att ena stunden göra reklam för Sverige, och andra stunden bromsa turismen genom att göra det dyrare att flyga?

I riksdagsdebatten den 2 juni försvarade socialdemokraten Mats Berglind halvhjärtat förslaget om flygskatt. Och han konstaterade att ”det är möjligt att det här inte är det mest optimala, det är möjligt att vi ska hitta på någonting annat, det är möjligt att Europa ska vara med i ett sådant arbete, men just nu gör vi i alla fall ett försök med det här”.

Det är en ganska häpnadsväckande inställning till företagsamhetens villkor, och till människors jobb och trygghet. För alla våra medarbetares skull kan jag bara hoppas att den inte kommer att vara typisk för den fortsatta politiken.

Sverige är ett fantastiskt land. Och vi har allt att vinna på att fler väljer att resa till och turista hos oss. Det skulle ge fler jobb och högre tillväxt.

Nu får vi sätta vårt hopp till att EU säger nej till den nya skatten så att vi i branschen också får möjlighet att göra det bästa av våra goda förutsättningar.

Foto: Anders Ehrling, 46 år, vd Scandinavian Airlines Sverige