Debatt

Terrorister ska inte integreras i Sverige

SD: Att flytta fokus från offren till IS-återvändarnas rättigheter är bisarrt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag, på minnesdagen för terrorismens offer, dras tankarna till Rakhmat Akilov och hans ondskefulla vansinnesfärd på Drottninggatan, skriver Jimmie Åkesson och Adam Marttinen.
I dag, på minnesdagen för terrorismens offer, dras tankarna till Rakhmat Akilov och hans ondskefulla vansinnesfärd på Drottninggatan, skriver Jimmie Åkesson och Adam Marttinen.

DEBATT

DEBATT. I dag är den europeiska minnesdagen för terrorismens offer, den dag då vi hedrar och minns alla de som fallit offer för terrorns fruktansvärda framfart i Europa och övriga världen. Minnesdagen inrättades efter terrordådet i Madrid 2004.

Här i Sverige dras tankarna till Rakhmat Akilov och hans ondskefulla vansinnesfärd på Drottninggatan i Stockholm som resulterade i att flera människor miste livet.

Terrordåd är vår tids ondaste krigsföring eftersom de drabbar fullkomligt oskyldiga människor. Dåden är handlingar som skördar offer på flera plan i samhället. En mor och far som förlorat sitt barn, eller en nära släkting som aldrig mer kan återgå till ett normalt liv.

För många låter detta kanske avlägset, men för de som drabbats är den verkligheten högst påtaglig.

Sverigedemokraterna är av uppfattningen att den drabbades perspektiv alltid ska sättas i första rummet.

Debatten de senaste veckorna, som fokuserat på de så kallade IS-återvändarna och deras möjligheter att få komma tillbaka till Europa, är bisarr. Debatten har på många sätt skiftat fokus från det faktum att terrorkriget i Syrien skördat tusentals oskyldiga individers liv, till att i stället handla om de islamistiska terroristernas rättigheter.

När staten misslyckas med att skydda sina egna medborgare så ska det också vara statens skyldighet att göra allt för att de drabbade ska få den upprättelse de förtjänar.

Vi kan konstatera att de åtgärder och förslag vi hittills fått se från flera av de övriga partierna inte kommer att räcka till för att säkerställa tryggheten. Vi behöver arbeta omfattande och metodiskt för att förebygga framtida attacker mot vårt samhälle.

Vi vill därför se över möjligheten att inrätta en haverikommission, vars syfte ska vara att långsiktigt arbeta för att minimera risken för terrorism i vårt land.

Denna kommission bör med automatik tillsättas när ett terrordåd inträffar. Uppdraget som åligger kommissionen är att resolut inhämta fakta, för att sedan analysera dessa noggrant. Målsättningen är att detta arbete ska mynna ut i konkreta förslag och åtgärder för att hindra potentiella terrordåd och även försvåra för sådana i framtiden.

Terrorism är en form av krigsföring som är mycket svår att bekämpa av flera olika skäl. Det går inte att utesluta att katastrofer kommer att ske även framgent.

De som direkt eller indirekt drabbats av terrordåd måste få ökade möjligheter för ekonomisk ersättning.

Även om detta aldrig kommer att kompensera för någon man förlorat eller för bestående men till följd av terror, så är det mycket viktigt att hjälpa de människor som drabbats på alla sätt som går.

Sverigedemokraterna har tidigare pekat på möjligheten att inom ramen för Allmänna Arvsfondens anslagskriterier säkerställa att anhöriga till offer i högre utsträckning ska kunna få ekonomiskt bistånd.

I dag används ibland delar av pengarna från arvsfonden beklagligt nog som offentliga bidrag till olika typer av extremistiska organisationer, vilket framgår i MSB:s rapport ”Muslimska brödraskapet i Sverige”. Det är belopp som uppgår till miljontals kronor.

Orimligheten i att dessa medel går till projekt med obskyra och tvivelaktiga motiv kan inte påtalas nog. Pengar som kommit från någon som avlidit och som saknar arvingar gör sig bättre som bidrag till en anhörig som förlorat ett barn eller en familjemedlem i terrordåd.

Om inte regeringen tar tag i frågan på allvar så kommer vi inte att nå fram till någon lösning. Andra länder har sedan länge agerat resolut mot terrorismen genom att införa effektiv lagstiftning. Det är minst sagt på tiden att även Sverige gör det.

Terrorister ska inte integreras i det svenska samhället, de ska lagföras och straffas. Det är vi skyldiga alla de människor som idag runt om i Europa hedrar minnet av terrorns offer.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

IS-svenskarna

LÄS VIDARE

Så går du med i Aftonbladets panel

ÄMNEN I ARTIKELN

IS-svenskarna

Adam Marttinen

Rakhmat Akilov

Terrorism

Muslimska brödraskapet

Sverigedemokraterna

Jimmie Åkesson