Debatt

Ledningen i SD har slagit in på fel bana

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Kasselstrand med fler: Makten borde decentraliseras

I dag fattar Sverigedemokraternas partistyrelse beslut om att utesluta flera av oss demokratiskt valda, ledande företrädare för ungdomsförbundet. Uteslutningarna har föregåtts av ett karaktärsmord i medierna, genom en smutsningskastningskampanj inför öppen ridå.

Partiledningen har påstått att vi inte skulle dela partiets ideologi, att vi står för en radikalare form av nationalism och inte står bakom en tydlig rågång mot extremism. Detta är helt enkelt inte sant. Men för att belägga sin på förhand bestämda tes har partiledningen letat med ljus och lykta efter halmstrån för att nu kunna lägga fram en rad olika punkter och säga “titta, de var extrema”. De så kallade bevis som presenteras har kommits åt genom bland annat dataintrång men är inget annat än just halmstrån. De bevisar på intet sätt att vi skulle vara ideologiskt avvikande.

Det är inte heller ideologin som är skiljelinjen mellan oss och nuvarande partiledning. Vi delar till fullo partiets ideologiska grund som ett socialkonservativt och nationalistiskt parti med målsättningen om en kraftigt minskad invandring och ett återupprättat folkhem.

Det som skiljer oss åt är på vilket sätt vi vill driva partiet och hur det internt ska organiseras. Vi menar att SD de senaste tre åren har blivit ett allt mer stängt parti där några få har börjat se om sin egen maktposition istället för att se till partiets och Sveriges bästa.

Vi tror istället på ett parti med högt i tak och där kompetenta och drivande människor tillåts växa. Vi tror på en decentralisering av makten och att vänskapskorruptionen upphör. Inte minst tar vi avstånd från uteslutningar som en metod att nyttja när man inte kan vinna på demokratisk väg.

Om vi i dag inte hade uteslutits hade vi fortsatt kämpa för att förändra partiet i denna riktning och det som verkligen utgör de faktiska skiljelinjerna i hur vi ser på partiets framtid:

Kompetens i första hand

I dag ser vi en partikultur där obrottslig lojalitet är det som sätts först vid anställningar och tillsättningar av politiska uppdrag. Att man är lojal med ledningen, håller tyst och inte tänker själv är det som är viktigast.

Vi menar att kompetens och utbildning alltid bör komma i första hand även om man har egna åsikter och inte alltid tycker exakt lika. Framåtdrivande människor måste tillåtas växa.

Decentralisering av makten

Partiet är i dag hårt toppstyrt och ledningen vägrar lämna ifrån sig någon som helst makt utan styr in i minsta detalj på alla nivåer. SD är också det enda parti där riksdagslistan bestäms centralt – listan till Europaparlamentet bestäms till och med enbart av partiledningen.

Vi menar att makten bör delegeras och föras ut på lokal nivå, riksdagslistorna bör bestämmas lokalt och dessutom önskar vi avskaffa den partiavgift om 25 procent som lokalavdelningarna tvingas betala till riksorganisationen. Vidare vill vi avskaffa den vänskapskorruption som råder mellan partiledningen och de chimära papperskonstruktionerna medlemsutskottet, arvodeskommittén och valberedningen. Detta är konstruktioner som ledningen upprättat för att ge sken av ett korrekt förfarande men är i praktiken direkt underställda ledningen. Att ett flertal personer ur valberedningen sätter sig själva på riksdagslistan säger det mesta.

Rättssäkra uteslutningsprocesser

Givetvis kan vi inte tillåta extremism i partiet, eller personer som är grovt ideologiskt avvikande. Men den nolltoleranspolicy som infördes för några år sedan har kommit att användas som ett maktmedel för att göra sig av med personer man inte tycker om.

Vi har sett många exempel på hur personer närstående till ledningen klarat sig kvar trots mycket grova uttalanden, medan andra, som fallet är för några i dag, utesluts för att ha råkat gilla fel sida på Facebook.

Vi menar att uteslutning bör användas som ett medel först efter ett samtal med den berörda. Vidare måste processen ske rättsäkert, där bevis presenteras, där medlemsutskottet är oberoende och där åklagaren och domaren inte är samma person.

Några av de personer som i dag fattar beslut om uteslutning av oss är samma personer som fostrade oss när vi kom in partiet, och har under lång tid varit våra politiska förebilder. Deras insatser – som tog SD till riksdagen 2010 – ska inte förringas, den var ovärderlig.

Sedan dess har de dock slagit in på en fel bana där de ser hot överallt och plötsligt misstänkliggör partivänner som de har stått nära under många år. Den framgång i opinionen som har skett efter riksdagsinträdet kan helt och hållet hänföras till den allt mer havererade invandringspolitiken och folkets uppvaknande i frågan. Det vore naivt att tro att framgångarna skulle ha att göra med en på papperet ändrad ideologisk etikett och en godtycklig nolltoleranspolicy.

Detta är de skiljelinjer som vi önskar att vi hade kunnat få medlemmarnas förtroende för att driva. Det omöjliggörs nu med dessa uteslutningar där ledningen tar till fulknepen istället för att ställa upp på en ärlig och rättvis debatt om vem som övertygar bäst. Låt medlemmarna demokratiskt avgöra vilken väg de vill partiet ska ta.

Gustav Kasselstrand

Förbundsordförande, SDU

William Hahne

Förbundsstyrelsemedlem, SDU

Jessica Ohlson

Förbundsstyrelsemedlem, SDU

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Striden inom SD

ÄMNEN I ARTIKELN

Striden inom SD

Gustav Kasselstrand

William Hahne

Sverigedemokraterna

SDU, Sverigedemokratisk Ungdom