Företagare ska också kunna vara barnlediga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Annika Strandhäll: Vi utreder föräldraförsäkringen – den ska funka för alla

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Att bli förälder är något av det största som händer många av oss i livet. I Sverige har vi en omfattande föräldraförsäkring, som ska ge oss möjlighet att kombinera både jobb och familj. Men den fungerar inte lika bra för alla.

Debatten handlar mycket om huruvida vi ska vika fler månader till respektive förälder eller inte. Det är självklart viktigt, men vi måste också se till att du kan använda föräldraförsäkringen lika bra och tryggt oavsett vem du är.

Föräldraförsäkringen ska fungera oavsett om du är ensamstående eller en del av en stjärnfamilj, oavsett om du är högavlönad eller lågavlönad och oavsett om du är anställd eller driver företag.

Vår föräldraförsäkring har 40 år på nacken och har lappats och lagats under resans gång. Den tjänar oss väl, men är utformad i en tid då arbetslivet såg annorlunda ut. I dag är fler egenföretagare, såväl kvinnor som män. Tekniken har möjliggjort ett extremt flexibelt arbetsliv för en del. Ansvaret för familj och barn har blivit mer jämt fördelat.

För den som är företagare råder andra förutsättningar än för den som är anställd. Trots att du är hemma med ditt barn kan det finnas vissa löpande uppgifter du måste ta hänsyn till. Det kan handla om att upprätthålla vissa kontakter med kunder, Skatteverket eller revisorer. En del är uppgifter som du enligt lag är ålagd att göra. Det kan också finnas svårigheter att beräkna SGI på ett sätt som ger dig som förälder en trygg ersättning.

Det här får effekt på de företagande föräldrarnas uttag. Organisationen Företagarna visade i en rapport i våras hur uttaget hos föräldrar som driver eget företag skiljer sig från gruppen föräldrar i sin helhet. Undersökningen visar att företagare generellt tar ut kortare föräldraledighet än de med en anställning. Särskilt mycket skiljer det sig åt för kvinnor, där var tredje kvinna som driver företag tar ut högst tre månaders föräldraledighet. Motsvarande siffra bland mammor generellt är två procent.

Vi har inte råd med en föräldraförsäkring som gör att människor tvekar inför att starta företag, av oro för hur det ska gå att kombinera med ett tryggt föräldraskap. Vi har inte råd med en försäkring som gör att kvinnor och män som driver företag funderar en extra gång innan de skaffar barn.

Till hösten kommer regeringen att tillsätta en utredning som ser över föräldraförsäkringen i sin helhet. Vi vill se en föräldraförsäkring som bidrar till ett jämställt föräldraskap, som är bättre anpassad till en modern arbetsmarknad och de krav den ställer, samt till ett modernt familjeliv och för alla olika former av familjer. Vi ska också ha en försäkring som fungerar bra och tryggt för dig, även om du driver företag. Det är ett viktigt perspektiv som ofta glöms bort i debatten.

Föräldraförsäkringen är bra för Sverige. Den ger barnen rätt till tid och en god kontakt med sina föräldrar, men den ger också vår arbetsmarknad och ekonomi fördelar då ett beslut om att skaffa barn inte behöver innebära ett steg bort från arbetsmarknaden.

Att den försäkring som vi alla betalar in till ger så olika möjligheter för föräldrar, beroende på om du är anställd eller egenföretagare är inte rimligt. Vi behöver fler som startar företag. Då kan vi inte ha en försäkring som skrämmer kvinnor från företagande på grund av hur den är utformad.

Jag är väldigt glad att vi nu tar steget och sätter i gång en större utredning. I denna kommer företagares förutsättningar att nyttja föräldraförsäkringen att vara en viktig del att se över och förbättra. Det är minst sagt på tiden.

Annika Strandhäll

Publisert: