Väck med illviljan – och er roll, F-kassan

Debattören: Myndigheten har tappat sina grundläggande syften och är inte längre trovärdig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Läkarintyg blir systematiskt förkastade. Professionella läkare som grundar sina bedömningar på verkliga undersökningar och möten med patienterna blir ifrågasatta av Försäkringskassans egna läkare – som inte ens träffar patienterna., skriver debattören.
Läkarintyg blir systematiskt förkastade. Professionella läkare som grundar sina bedömningar på verkliga undersökningar och möten med patienterna blir ifrågasatta av Försäkringskassans egna läkare – som inte ens träffar patienterna., skriver debattören.

DEBATT. Det pågår flera skandaler bakom de stängda dörrarna på Försäkringskassan. Vi har hört talas om det under lång tid. Men ingen verkar förmögen att ta till krafttag mot den ovärdiga behandlingen av människor och de problematiska regelverken som finns inom den myndighet som ska vara en trygghet för människor i sjukdom, utsatthet och nöd.

Av någon obegriplig anledning har myndigheten fått mandat – av regering efter regering – att ägna sig åt att misstänkliggöra sjuka och svaga medborgare och att systematiskt avslå den för alla självklara rätten till ersättning och assistans vid behov.

Människor som drabbats av sjukdom eller olycka, behövande som av olika skäl befinner sig i en situation av funktionsvariationer, utmattning eller psykisk ohälsa, och inte kan konkurrera som andra ute i samhället - dessa människor trakasseras systematiskt av Försäkringskassans handläggare.

Dessa har satt en ära i att underkänna sjukskrivningar, ansökningar om assistansersättning, vård av svårt sjuka barn och möjligheten för till exempel arbetslösa att vabba längre än en månad.

Läkarintyg blir systematiskt förkastade. Professionella läkare som grundar sina bedömningar på verkliga undersökningar och möten med patienterna blir ifrågasatta av Försäkringskassans egna läkare – som inte ens träffar patienterna. På grund av ren illvilja och orättfärdiga direktiv uppifrån.

Hur ska sjuka orka strida mot det? Det gör de inte. En stor mängd människor bryts ned av det här.

Att bli sjukskriven av sin läkare, ska innebära en tid i lugn och ro för att en läkningsprocess ska vara möjlig. Att få det ifrågasatt och underkänt (det vill säga noll kronor på kontot) förlänger ofta eller omöjliggör tillfrisknandet. Försäkringskassans system och bemötande bygger på misstro. Hur friska skulle människor bli om de möttes av tilltro i stället?

Det talas sällan om föräldrar till allvarligt sjuka barn. De vårdar sina barn under lång tid och under stor fysisk och psykisk påfrestning. Försäkringskassans regelverk försvårar och äventyrar i dag hälsan för många familjer i stället för att underlätta för dem att hjälpa barn som drabbats av sjukdom tidigt i livet.

Till exempel vård av Anorexia Nervosa, där behandlingen sköts av föräldrarna i hemmet och i skolan, alternativt är inlagda med barnet.

För en ensamstående rör det sig om en ensam och hård kamp mot sjukdomen dygnets alla timmar och omöjliggör annat arbete. Detta för att rädda en närstående från en livshotande sjukdom som i genomsnitt tar tre år att behandla och där endast 50-70% tillfrisknar helt.

De stora maskor som finns i ett av de viktigaste primära skyddsnäten i vårt trygghetssystem visar tydligt hur dåligt systemet med Vab fungerar. Det är uppenbart hur denna rättighet att vårda sitt barn i händelse av sjukdom inte gäller alla medborgare.

Föräldrar till barn med långvarig sjukdom som råkar ha aktivitetsstöd när barnet blir sjukt står redan efter en månad helt utan ersättning. Regelverket är utformat så att endast den som kommer direkt från jobb eller a-kassa har rätt till den vanliga Vab-ersättningen.

Formellt sett ska även arbetslösa ges möjlighet att vabba med svårt sjuka barn, men tyvärr fungerar det inte så i praktiken om barnet är sjukt mer än en månad.

Men den folkstorm som skulle behövas för att humanisera myndigheten uteblir. En av anledningarna till det kan vara att just de som drabbas, är för sjuka för att orka slåss mot kolossen. Försäkringskassan utnyttjar situationen och sparar pengar på de svagaste.

För mig, och många andra, är det tydligt hur Försäkringskassan behöver reformeras i grunden. Så att den kan användas på ett värdigt och humant sätt till dess att andra lösningar, såsom basinkomst, ersätter de kontrollorgan som Försäkringskassan vid sidan av Arbetsförmedlingen utgör i dag.

De har båda tappat sina grundläggande syften och definitivt spelat ut sina roller som trovärdiga myndigheter.

Nike Markelius

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE