Veckan i Järva blåser liv i vår demokrati

Debattören: Politikerveckan ökar känslan av delaktighet och inflytande i förorten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Politiker och tjänstemän behöver skapa förutsättningar att vidareutveckla utbudet av debatter och diskussioner, samt locka dit vanliga medborgare som inte redan är engagerade i partier eller civilsamhällesorganisationer, skriver Martin Marmgren.

DEBATT. Människor som bor i utanförskapsområden röstar i betydligt lägre utsträckning. Det framgick i en artikel av demokratiutredaren Olle Wästberg förra året. Klyftan i valdeltagande mellan det Stockholmsdistrikt där högst och lägst andel röstade, i Bromma respektive Tensta, var 54 procentenheter.

Wästberg skriver: ”Effekten av att människor i ’utanförskapsområden’ inte röstar är att de heller inte blir lyssnade till.” Wästbergs utredning föreslog därför ett nytt mål: ”En hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande.”

Så hur ökar man valdeltagande och politisk delaktighet? Det upplevda avståndet mellan politiker och medborgare behöver minska, inte minst genom direkta möten. Sinnebilden för detta är Almedalsveckan, där vem som helst kan stöta ihop med en minister eller riksdagsledamot i Visbys vackra medeltidsgränder.

Almedalsveckan är dock väldigt exkluderande. Få från Tensta har möjlighet att ta sig dit. Jag upplever i mitt arbete som områdespolis i Järva, där Tensta ingår, att där finns en utbredd känsla av att inte bli lyssnad på. När människor inte känner sig delaktiga eller inkluderade i de beslutsprocesser som rör deras liv, så minskar det lokala engagemang som är helt centralt för att kunna bryta det utanförskap och den kriminalitet som drabbar stadsdelar som Tensta hårt.

Det behövs mer tillgängliga demokratiska mötesplatser som kan nå ut till de marginaliserade grupper som står längst ifrån det politiska samtalet. Och just nu pågår en sådan mötesplats: ”Politikerveckan i Järva”.

En liten grupp eldsjälar i föreningen The Global Village arrangerar nio dagar med relevanta utställare och intressanta panelsamtal, där varje dag har ett speciellt tema och avslutas med ett partiledartal. Ämnena fokuserar på frågor som har koppling till förorten, men angår absolut inte bara förortsbor. Exempelvis borde det kraftigt växande antal mord som har drabbat våra områden engagera människor i hela landet. Jag har varit där i tjänsten flera dagar, och fann en mötesplats med utrymme för spontana samtal och djuplodande diskussioner.

De frågor som Politikerveckan i Järva tar upp är centrala för Sverige i dag. Man har också skapat ett arrangemang som är mycket tillgängligare än sin föregångare, Almedalsveckan.

Dessutom, där Almedalsveckan – som drivs av Region Gotland tillsammans med riksdagspartierna – kostar multimiljonbelopp i skattepengar så har The Global Village dragit runt sitt arrangemang på en minimal budget och med ideell hjälp av bland annat Fryshuset.

Politikerveckan ger människor med engagemang i förortsfrågor möjligheten att samlas kring ett lösningsfokus. Än viktigare är dock att den har potential att bli en demokratisk mötesplats som ökar känslan av delaktighet och inflytande bland Järvabor i allmänhet. Som polis är jag övertygad att det skulle innebära ett stort steg mot att göra området jag arbetar i tryggare och bättre.

Ska den potentialen förverkligas behöver dock såväl Stockholms Stad som de politiska partierna engagera sig betydligt mer. Politiker och tjänstemän behöver skapa förutsättningar att vidareutveckla utbudet av debatter och diskussioner, samt locka dit vanliga medborgare som inte redan är engagerade i partier eller civilsamhällesorganisationer.

Valåret 2018 ser jag framför mig en politikervecka i Järva med mångdubbelt fler besökare som både kan delta i det demokratiska samtalet på plats och ta del av ett festivalliknande utbud av aktiviteter för alla åldrar och mat från alla världens hörn.

Men årets vecka är inte över ännu. Den avslutas i morgon genom att Sveriges statsminister, som i år nobbade Almedalsveckan, kommer till Järva och talar. Ni som bor inom rimligt avstånd och inte har varit där än – åk ut! Lyssna, diskutera, kritisera eller inspireras. Ta del av den mötesplats som Politikerveckan i Järva är redan idag, och var med om att vitalisera vår demokrati.

Martin Marmgren, polis i Järvaområdet i nordvästra Stockholm. Aktiv i Miljöpartiet.

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM