Debatt

Kändisar ska inte leda folkdomstolar i media

Debattören: Låt den rättsliga processen ha sin gång och lyncha inte utpekade på förhand

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är inte förbjudet att som ansvarig utgivare säga till en populär krönikör att vi tänker inte publicera en text där du pekar ut någon som skyldig. Tvärtom är det ansvarsfullt, skriver debattören.
Det är inte förbjudet att som ansvarig utgivare säga till en populär krönikör att vi tänker inte publicera en text där du pekar ut någon som skyldig. Tvärtom är det ansvarsfullt, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. I Sverige och andra rättsstater är det förbehållet domstolar att ta ställning till om något gjort sig skyldig till brott eller inte. Av artikel 6 i Europakonventionen framgår att ”envar ska betraktas som oskyldig till dess hans eller hennes skuld lagligen har fastställts”.

Detta är vad som i mera dagligt tal kallas oskuldspresumtionen. Innebörden av detta är att den som ännu inte fått misstankarna mot sig prövade i domstol ska betraktas som oskyldig så länge inte domstolen funnit personen skyldig. Detsamma gäller den som blivit frikänd i domstol.

Tyvärr har vi på senare tid fått parallella domstolssystem där personer i TV, tidningar och sociala media pekas ut som skyldiga. Detta såväl innan saken prövats i domstol som när domstol meddelat en frikännande dom.

Om detta skriver advokaten Viktor Banke i Expressen den 27 juni 2017. I sin text kritiserar Banke den lynchjustis som förekommer på sociala medier. Jag delar hans uppfattning. Det finns dock anledning att vidga kritiken mot dessa folkdomstolar.

Tidigare justitierådet Göran Lambertz har i olika sammanhang argumenterat för att Sture Bergwall kan vara skyldig till mord trots att han inte längre är dömd för att ha mördat någon. Leif GW Persson nöjer sig i det så kallade Kevinfallet inte med att argumentera för att de två utpekade bröderna är oskyldiga utan pekar dessutom i Expressen ut en annan person som vid tidpunkten för brottet var 13 år.

Med den popularitet och trovärdighet som GW Persson besitter leder detta ofelbart till att allmänheten lätt tror att detta måste vara korrekta slutsatser. GW Persson har vid andra tillfällen i TV4 pekat ut en person som frikänts för mordet på sin sambo som skyldig. Ett ansvar ligger självklart på Lambertz och GW Persson för deras utpekanden, men ett än större ansvar ligger på ansvariga utgivare för Expressen och TV4.

Det är inte förbjudet att som ansvarig utgivare säga till en populär krönikör att vi tänker inte publicera en text där du pekar ut någon som skyldig. Tvärtom är det ansvarsfullt.

I sociala medier saknas ansvariga utgivare. Det innebär att det dels inte finns någon som kan vägra publicering samt att det dels inte finns någon annan än den som skriver som ansvarar för texten.

Patrik Sjöberg har som Viktor Banke skriver på sociala medier pekat ut och namngivit en idrottstränare som skyldig till sexuella övergrepp på barn. Personen är inte dömd och brottet har preskriberats. Det innebär att en domstol inte kan pröva skuldfrågan och att personen därför ska betraktas som oskyldig.

Det förhållande att Sjöberg själv blivit utsatt för sexuella övergrepp ger inte honom frikort att peka ut andra personer som skyldiga. Det kan till och med vara brottsligt att peka ut någon annan person som brottsling.

När kända personer med många kontakter på sociala medier ägnar sig åt att döma andra kan skadan för den utpekade och dennes familj bli stor. Att tänka på barns bästa innebär även att det finns anledning att tänka på vilken skada barn till en utpekad misstänkt kan drabbas av genom utpekandet. Jag har svårt att förstå varför dessa barns välbefinnande skulle vara mindre behjärtansvärt.

Nyligen pekades en känd handbollstränare ut som sexualbrottsling. Det innebar att han inte fick tränaruppdrag som han önskade.

Efter ett tag uppdagades att utpekandet var felaktigt. Dock var skadan redan skedd. Även om han numera rentvåtts finns det alltid en fara i att människor som pekats ut som brottslingar fortsätter betraktas som det i allmänhetens ögon.

För mig är det en självklarhet att domstolarna och rättsväsendet ska granskas och ibland också ifrågasättas. Här har media en viktig uppgift som bland annat bidragit till flera frikännanden efter resningsförfaranden. Det vore dock önskvärt att detta kunde anstå till dess den rättsliga prövningen är avklarad så vi slipper folkdomstolar under ledning av Leif GW Persson och Patrik Sjöberg.

Bengt Ivarsson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Sexualbrott

LÄS VIDARE

DEBATT. Tänk på barnen – gör civilkurage till lag

ÄMNEN I ARTIKELN

Sexualbrott

Leif GW Persson

Viktor Banke

Sociala medier

Patrik Sjöberg

Göran Lambertz

Brott