Nog nu, vården måste säkras från kriminella

Jimmie Åkesson och Per Ramhorn: Inför nolltolerans och säkerhetsklassade vårdplatser

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hot och våld på våra sjukhus är fullständigt oacceptabelt. Sjukvårdspersonal har samma rätt som alla andra arbetstagare till en trygg och säker arbetsplats, skriver Jimmie Åkesson och Per Ramhorn (infälld) från SD.
Foto: TT
Hot och våld på våra sjukhus är fullständigt oacceptabelt. Sjukvårdspersonal har samma rätt som alla andra arbetstagare till en trygg och säker arbetsplats, skriver Jimmie Åkesson och Per Ramhorn (infälld) från SD.

DEBATT. Krisen för svensk sjukvård blir allt allvarligare och utvecklingen har under lång tid fortsatt åt fel håll. Så gott som dagligen kan vi ta del av allt fler vittnesmål från både personal och patienter om att något måste göras.

Konsekvenserna av ansvarslösa regeringar som har gjort helt andra prioriteringar syns allt mer och vi har länge kunnat ta del av problemen kring vårdköer, platsbrist och sjukvårdspersonalens allt mer stressade vardag.

I takt med en negativ samhällsutveckling där kriminaliteten och otryggheten ökar, ökar också otryggheten för personalen. Skador uppkomna av skjutvapen och knivar på våra akutmottagningar och i sjukhusmiljön är idag vanligt förekommande. Ibland händer det dessutom att den brottstyngda patienten eller dennes vänner eller anhöriga skapa otrygghet för både vårdpersonal såväl som för andra patienter, genom bland annat hot eller skadegörelse. Det våld som har funnits utanför sjukhusen har nu börjat tagit sig in i sjukhusen.

Nyligen kunde vi ta del om en mycket allvarlig händelse utanför akutmottagningen på Karolinska sjukhuset. En större grupp män samlades utanför ingången efter ett polisingripande, vilket eskalerade till både bråk med polis och vandalism innanför sjukhusets lokaler.

Detta är fullständigt oacceptabelt. Sjukvårdspersonal har samma rätt som alla andra arbetstagare till en trygg och säker arbetsplats.

Vi accepterar inte att vårdpersonal, patienter och anhöriga ska känna sig otrygga i den svenska sjukvården. De anställdas trygghet måste garanteras och därför vill vi presentera två nya förslag för detta.

För det första vill vi inrätta en nationell handlingsplan för nolltolerans mot hot och våld mot vårdpersonal. Syftet med denna handlingsplan är att skapa säkerhet och trygghet för vårdpersonal, patienter och deras anhöriga.

Bland annat bör en sådan handlingsplan innehålla hur lokaler ska utformas så att de utgör en trygg och säker miljö. Fönsterglas, förstärkta dörrar, larmknappar på strategiska platser och metalldetektorer vid särskilt riskfyllda entréer är exempel på det. Men också hur vårdpersonalen ska bemöta hot och våld.

För det andra vill vi inrätta säkerhetsklassade vårdplatser för riskpatienter. Genom detta kan man snabbt avskilja brottstyngda riskpatienter från övriga.

Detta skulle innebära en ökad säkerhet och trygghet för vårdpersonalen samt andra patienter och deras anhöriga, men även skydda den drabbade patienten från eventuella hot. Man bör också införa nationella riktlinjer för hur dessa patienter ska tas om hand när de har kommit in på den säkerhetsklassade vårdplatsen och till dess att dem skrivs ut.


Naturligtvis ska detta kompletteras med straffskärpningar, vilket Sverigedemokraterna länge har föreslagit. Dock tar lagändringar tid. Vi behöver agera nu och de två förslag som vi idag presenterar skulle kunna börja implementeras relativt snabbt.

Enligt flera undersökningar är sjukvården den för väljarna enskilt viktigaste frågan. Men trots att svenska folket tydligt vill se förbättringar, är det uppenbart att det finns en ovilja hos regeringen att ta tag i denna fråga med tillräckligt stor kraft.

Medan övriga partier har blundat, har vårt parti länge påtalat behoven och krävt åtgärder.

Vi är Sveriges sjukvårdsparti och det är uppenbart att vi också är det enda alternativet om vi ska kunna återuppbygga den trygga och säkra sjukvård som Sveriges medborgare behöver och vill ha.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Per Ramhorn, sjukvårdspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: