Hållbara val ska gynnas i offentlig upphandling

S: Att ställa om är ett gemensamt ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringens förslag innebär att den som vill göra affärer med offentlig sektor i framtiden kan förvänta sig en ökad efterfrågan på varor och tjänster som uppfyller höga krav när det gäller bland annat klimat och miljö, skriver Ida Karkiainen och Annika Strandhäll, Socialdemokraterna.
Regeringens förslag innebär att den som vill göra affärer med offentlig sektor i framtiden kan förvänta sig en ökad efterfrågan på varor och tjänster som uppfyller höga krav när det gäller bland annat klimat och miljö, skriver Ida Karkiainen och Annika Strandhäll, Socialdemokraterna.

DEBATT. Klimatförändringarna märks här och nu, med ökande och allt mer intensivt extremväder.

Sverige ska skapa nya jobb i hela landet genom att gå före i klimatomställningen, så blir vårt land rikare och bättre att leva i.

Och att ställa om är ett gemensamt ansvar, där alla behöver bidra.

Här spelar våra offentliga upphandlingar en avgörande roll.

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar årligen varor och tjänster för mer än 800 miljarder kronor.

Våra skattepengar kan, rätt använda, vara ett kraftfullt verktyg i arbetet för att driva på klimatomställningen, men också för en bra miljö och hälsa.

Genom att ställa tuffa hållbarhetskrav vid upphandlingar av allt från tjänstebilar till blyertspennor kan kommuner, regioner och våra myndigheter bidra till en grön omställning av hela samhället, där hållbara leverantörer gynnas framför de som ej prioriterar hållbarhetsfrågor.

För att påskynda utvecklingen där den offentliga sektorn går före och visar vägen ska vi skärpa regelverket för offentlig upphandling.

Regeringen har därför lagt fram förslag som innebär att kommuner, regioner och myndigheter alltid ska vara skyldiga att beakta klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling när det är relevant.

I praktiken kan det till exempel handla om att ställa krav på att varor som köps in uppfyller vissa miljöstandarder eller krav på hur mycket växthusgaser som får släppas ut vid transporter.

Det kan även handla om att ställa krav på en ansvarsfull användning av antibiotika i samband med djurhållning vid upphandling av livsmedel eller måltider. Friska djur och låg antibiotikaanvändning minskar risken för att antibiotikaresistensen breder ut sig. Det är bra både för djuren och människors hälsa.

Upphandlande myndigheter bör även ta ansvar för att de människor som utför arbetet enligt offentligt upphandlade kontrakt har skäliga arbetsvillkor. Offentlig upphandling ska aldrig bidra till att dumpa villkoren på svensk arbetsmarknad.

Regeringen föreslår vidare att kommuner, regioner och myndigheter ska ta fram riktlinjer för hur skyldigheten att beakta samhällsintressena ska genomföras i den egna verksamheten.

Genom riktlinjerna säkerställs att arbetet med att utveckla den offentliga affären i en mer hållbar riktning genomsyrar hela inköpsorganisationen – fina ord räcker inte.

Regeringens förslag innebär att den som vill göra affärer med offentlig sektor i framtiden kan förvänta sig en ökad efterfrågan på varor och tjänster som uppfyller höga krav när det gäller bland annat klimat och miljö.

Med den här kommande reformen vill regeringen markera vikten av att utveckla upphandlingsregelverket för att öka förutsättningarna för att uppnå klimat- och miljömässig hållbarhet, se till respekten för människors hälsa, omsorgen om djuren, social hållbarhet och schyssta arbetsvillkor.

Våra förslag kommer att främja upphandlande organisationers långsiktiga och strategiska arbete, med ökat fokus på måluppfyllelse och samhällsnytta.

Ett vässat regelverk förtydligar nu vad som gäller – den offentliga upphandlingen ska bidra till att Sverige skapar nya jobb genom att ligga längst fram i klimatomställningen.


Ida Karkiainen, civilminister för Socialdemokraterna – med ansvar för offentlig upphandling

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, Socialdemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE