Kinesiska ambassaden kommer inte tysta oss

Debattörerna: UD måste kalla upp Kinas ambassadör efter angreppet på tankesmedjan Frivärld

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Försöken att tysta en svensk tankesmedja överträder en röd linje som måste få konsekvenser. Vi förväntar oss därför att UD kallar upp Kinas ambassadör, skriver Lisa Pelling, Arena Idé, Ulrica Schenström, Fores och Benjamin Dousa, Timbro.
Försöken att tysta en svensk tankesmedja överträder en röd linje som måste få konsekvenser. Vi förväntar oss därför att UD kallar upp Kinas ambassadör, skriver Lisa Pelling, Arena Idé, Ulrica Schenström, Fores och Benjamin Dousa, Timbro.

DEBATT. Kinesiska ambassadens angrepp på tankesmedjan Frivärld är ett hot mot tankesmedjornas roll i den svenska samhällsdebatten, skriver företrädare från Arena Idé, Fores och Timbro.

Svensk demokrati bygger på fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och att samtalet om vårt samhälle, omvärlden och vår tid hålls på ett civiliserat sätt.

Här har tankesmedjor en viktig roll att spela. På tankesmedjor produceras ny kunskap och här föds nya idéer för att hantera Sveriges utmaningar.

Vi – Arena Idé, Fores och Timbro – är ofta oense i olika sakfrågor; i en demokrati är det naturligt att olika slutsatser dras och sedan möts i den öppna debatten.

Däremot är vi eniga om att den kinesiska ambassadens reaktion på tankesmedjan Frivärlds rapport ”Draken som ändrade taktik” – som granskade ambassadens mejl och brev till svenska journalister och politiker – är oacceptabel.

Efter rapportens publicering lade ambassaden upp ett officiellt uttalande på sin hemsida (”Spokesperson’s Remarks”) där de kallade rapporten för ett missbruk av yttrandefriheten, rentav ett exempel på ”dictatorship of speech”.

Ambassaden skrev även att Jorden kommer att fortsätta snurra utan en ”handfull självupptagna personer” (underförstått Frivärld).

Budskapet förstärktes dessutom genom Global Times, den engelskspråkiga versionen av kommunistpartiets flaggskeppstidning Folkets Dagblad.

Som ledande svenska tankesmedjor förkastar vi den kinesiska ambassadens direkt uttryckta och underliggande hot mot en annan tankesmedja.

Själva företeelsen att ett annat land försöker provocera fram tystnad, självcensur och rädsla är ett hot mot den liberala demokratin i både Sverige och vår omvärld.

En diktatur som talar om att världen är bättre utan en tankesmedja och dess medarbetare kan inte få stå oemotsagd av det svenska samhället. Det blir särskilt allvarligt när det handlar om en granskning som handlar om försök att skrämma svenska journalister, debattörer, forskare och politiker till tystnad.

I detta arbete att införa självcensur i Sverige är ambassadens verksamhet med hotbrev bara en del.

Det kombineras med hot om ekonomiska konsekvenser för Sverige – ett exempel på det var bojkotten mot H&M efter att företaget slutat använda bomull från Xinjiangprovinsen, där tvångsarbete förekommer.

Det kinesiska kommunistpartiet vill helt enkelt inte att svenska folket ska få känna till förtryck och övergrepp mot mänskliga rättigheter som sker i och utanför Kina. Just därför får vi aldrig ge vika.

Attacken på Frivärld är ännu ett exempel på hur det kinesiska kommunistpartiet visar bristande respekt för Sveriges suveränitet och demokrati. Fler exempel finns i Frivärlds rapport, och de talar sitt tydliga språk.

Bland annat varnades frilansjournalisten Jojje Olsson att han skulle få ”möta konsekvenserna” om han inte slutade med sin rapportering, och riksdagsledamoten Hampus Hagman (KD) uppmanades att dra tillbaka två motioner han skrivit om Sveriges och EU:s relation till Taiwan.

Det är oerhörda angrepp på svensk pressfrihet och demokrati.

Försöken att tysta en svensk tankesmedja överträder en röd linje som måste få konsekvenser.

Vi förväntar oss därför att UD kallar upp ambassadör Gui Congyou som svar på detta officiella uttalande. Ett angrepp från främmande makt på en tankesmedja utgör ett angrepp på vår roll i samhällsdebatten. 

Vi uppmanar övriga offentliga aktörer att visa sin solidaritet med Frivärld och tankesmedjornas självklara rätt att kunna verka i Sverige utan hot. 


Lisa Pelling, chef Arena Idé
Ulrica Schenström, vd Fores
Benjamin Dousa, vd Timbro


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE