Halvera biljettpriset i kollektivtrafiken nu

Nooshi Dadgostar: Vårt förslag – ett paket med krisåtgärder i sex månader

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

V:s långsiktiga mål är en avgiftsfri kollektivtrafik, men redan nu behöver vi få ner priserna. I den extra ändringsbudget som vi vill se ska det därför finnas pengar till att halvera biljettpriset i kollektivtrafiken, skriver Nooshi Dadgostar.
V:s långsiktiga mål är en avgiftsfri kollektivtrafik, men redan nu behöver vi få ner priserna. I den extra ändringsbudget som vi vill se ska det därför finnas pengar till att halvera biljettpriset i kollektivtrafiken, skriver Nooshi Dadgostar.

DEBATT. Det har blivit allt dyrare att åka med kollektivtrafiken. Höga priser både slår hårt mot plånboken och är dåligt för klimatet. Vi vill därför halvera taxan i kollektivtrafiken, till att börja med i ett halvår för att kompensera för ökade priser här och nu.

Från många håll kommer nu förslag mot de chockhöjda bensin- och dieselpriserna. Även Vänsterpartiet ser behovet av detta, det är naturligt med tillfälliga insatser för att dämpa den prischocken.

Men till skillnad från andra partier ser vi också att för miljontals svenskar är det priserna i kollektivtrafiken som är avgörande. De som åker buss, tåg, tunnelbana och spårvagn får inte lämnas åt sidan.

Coronapandemin slog hårt mot kollektivtrafiken. Resandet sjönk drastiskt eftersom de som kunde skulle arbeta hemma och undvika kollektivtrafik. Minskat resande gjorde att biljettintäkter förlorades, vilket ledde till att på många håll i landet höjdes biljettpriserna kraftigt.

Efter pandemin är de höga biljettpriserna kvar. För många har det blivit betydligt dyrare att åka till jobbet och hem.

Till det kommer att Rysslands angreppskrig mot Ukraina ger ökade kostnader på en rad områden i livet. Inte minst påverkas matpriserna. När vardagen kostar mer blir biljettpriset i kollektivtrafiken kännbart.

Vänsterpartiet vill därför nu se en extra ändringsbudget för satsningar på klimatanpassat resande. De förslag vi presenterar här är krisåtgärder för sex månader. Genom en extra ändringsbudget kan satsningarna snabbt bli verklighet.

Halverad taxa i kollektivtrafiken. Att välja kollektivtrafiken ska vara lätt och billigt. Det är en fråga om att få vardagen att gå ihop. Det är också en fråga om att få fler att välja att resa kollektivt – det behövs för klimatet.

Vänsterpartiets långsiktiga mål är en avgiftsfri kollektivtrafik, men redan nu behöver vi få ner priserna. I den extra ändringsbudget som vi vill se ska det därför finnas pengar till att halvera biljettpriset i kollektivtrafiken.

Ett aktuellt exempel på just denna reform finns i Nya Zeeland. Där beslutade man nyligen att halvera taxan i kollektivtrafiken, samtidigt som man dämpar prischocken för bensin och diesel.

Förstärkt kapacitet kollektivtrafiken och satsning anropsstyrd kollektivtrafik. För att fler ska kunna åka kollektivt än i dag på ett bra sätt behöver kapaciteten öka. På vissa håll behövs till exempel fler bussar, på andra håll kan det handla om tätare turer med spårvagnen eller andra lösningar.

Vi föreslår därför ett ökat statligt stöd till den regionala kollektivtrafiken, där vi särskilt lyfter fram kollektivtrafiken i gles- och landsbygd i form av till exempel anropsstyrd kollektivtrafik, byabussar och linjetrafik.

Halverade banavgifter. Transporter på järnväg är klimatsmarta och energieffektiva. Dessutom minskar de trängseln och bullret på våra vägar. En viktig målsättning i regeringens godsstrategi är att flytta över godstransporter från väg till järnväg.

Trots det målet har inte någon sådan överflyttning skett sedan godsstrategin inrättades för drygt två år sedan. Ett stort problem här är de ständigt ökande banavgifterna som tågoperatörerna måste betala för att trafikera svensk järnväg.

Sedan 2009 har regeringar av olika kulör höjt banavgifterna för godstransporter på järnväg med nästan 300 procent. Några motsvarande avgifter för långtradartransporterna finns inte.

För att stödja järnvägsbranschens återhämtning vill vi halvera banavgifterna. Det skulle stärka ekonomin i att köra tåg och därmed även göra det möjligt med bättre, billigare och mer pålitlig kollektivtrafik på spåren.

En billig och bra kollektivtrafik är viktig för att få vardagen att gå ihop för stora delar av Sveriges befolkning. Den är också en viktig del i den nödvändiga klimatomställningen.

Stora klimatreformer som gör livet bättre för folk i allmänhet är vad som behövs för att klimatomställningen ska bli verklighet, i stället för att stanna vid ord på ett papper utan folkligt stöd. Utsläppen pressar vi ned framför allt genom massiva offentliga investeringar där kollektivtrafiken är en viktig del.

Jag hoppas att fler partier ser att staten nu snabbt behöver kliva in och satsa på de som reser kollektivt.

Vänsterpartiet vill gå längre, men till att börja med borde vi kunna komma överens om att göra det för de närmsta sex månaderna.


Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE