Vårt krav – sätt stopp för rasistiska grupper

Svenska FN-förbundet: I dag överlämnar vi 20 000 underskrifter till regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vårt krav är tydligt: rasistiska, våldsbejakande och antidemokratiska organisationer får inte tillåtas att breda ut sig på bekostnad av det demokratiska samtalet och människors säkerhet. I dag överlämnar vi 20 000 namn till justitieministern till stöd för hårdare tag mot rasistiska organisationer, skriver Annelie Börjesson.
Vårt krav är tydligt: rasistiska, våldsbejakande och antidemokratiska organisationer får inte tillåtas att breda ut sig på bekostnad av det demokratiska samtalet och människors säkerhet. I dag överlämnar vi 20 000 namn till justitieministern till stöd för hårdare tag mot rasistiska organisationer, skriver Annelie Börjesson.

DEBATT. I dag tar justitieminister Morgan Johansson emot vårt upprop ”Rasistfritt Sverige” med 20 000 namn till stöd för hårdare tag mot rasistiska organisationer. Mordet på George Floyd och egna erfarenheter av rasism engagerar allt fler i kampen mot diskriminering.

Nu måste Sverige leva upp till sina åtaganden i FN:s rasdiskrimineringskonvention. 

Under senare år har rasistiska organisationer blivit en allt vanligare syn på gator och torg i svenska städer. Det upprör och engagerar.

Allt fler ser med egna ögon det som vi under mer än femton år har rapporterat till FN:s rasdiskrimineringskommitté: Sverige behöver ta krafttag mot hatbrott, rasistisk organisering och diskriminering mot minoriteter och personer med utländsk bakgrund. 

Våldsbejakande extremism utgör ett hot mot Sverige, konstaterar Säpo i sin senaste årsrapport. Den som besöker Almedalsveckan på Gotland vet att nazistisk närvaro har förekommit på senare år. Också Bokmässan i Göteborg har lockat nazistiska organisationer att närvara och demonstrera. Även andra svenska städer får återkommande påhälsning av organiserad rasism. 

Det här är en demokratisk förlust som våra lagstiftare och myndigheter måste förhålla sig till – men trots att vit makt-aktiviteter har mer än fördubblats på tio år ingriper inte polisen i den utsträckning den borde. Demonstrations- och mötestillstånd ges till extremistorganisationer utan att en helhetsbedömning av följderna för utsatta grupper görs.

Sverige har länge fått återkommande kritik från FN för hanteringen av rasistiska och nazistiska organisationer.

Hetslagstiftningen, som ofta åberopas av svenska regeringar, måste tillämpas med full kraft. Arbetet mot högerextremism på 1990-talet står fortfarande som förebild.

Polisen måste nu som då punktmarkera extremister och bråkmakare, ingripa vid tecken på lagöverträdelse och ta fasta på de domar mot nazistiska symboler som avkunnats i svenska domstolar. Att hålla demonstrationstider och -vägar korta samt att förlägga möten till perifera platser borde vara en självklarhet. Det ska inte vara bekvämt att vara organiserad extremist i Sverige.

FN:s rasdiskrimineringskonvention, som Sverige har undertecknat, kräver ett förbud mot rasistisk organisering.

Regeringsformens andra kapitel, paragraf 24, medger ett förbud mot sammanslutningar som ”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. Bestämmelsen har uppenbart tillkommit med nazistiska och rasistiska grupperingar i åtanke.  

Mordet på George Floyd och proteströrelsen Black lives matter påminner om att rasism är ett globalt problem som rör alla samhällssektorer. Inte heller Sverige är förskonat. Vi ser en ökande frustration och ett allt större engagemang mot rasism och diskriminering även här. 

Att bekämpa rasism kräver agerande varje dag och på alla nivåer, sa FN:s generalsekreterare António Guterres på FN-dagen mot rasism den 21 mars.

Samma dag startade vi under rubriken ”Inga rasister på våra gator” ett upprop med krav på hårdare tag mot rasistisk organisering. På bara ett dygn samlade uppropet 3 000 namn. I dag överlämnar vi till justitieminister Morgan Johansson en lista på drygt 20 000 namn.

Det sker i anslutning till att den parlamentariska utredningen om begränsning av rasistisk organisering presenterar sina slutsatser för justitieministern.  

Förenings- och demonstrationsfriheten är omistliga delar av ett demokratiskt samhälle, men det är också människors rätt att under trygga former vistas på gator och torg i våra städer.

Vårt krav är tydligt: rasistiska, våldsbejakande och antidemokratiska organisationer får inte tillåtas att breda ut sig på bekostnad av det demokratiska samtalet och människors säkerhet.

Slutbetänkandet från den parlamentariska utredningen i dag måste vara startskottet för konkreta åtgärder mot organiserad rasism i Sverige.


Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet  


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE