Därför är dödshjälp helt fel väg att gå

Replik från Rasmus Isaksson om att legalisera dödshjälp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Samhället behöver arbeta för andra metoder som kan öka livskvaliteten för människor som lider svårt. Dödshjälp är helt fel väg att gå. Replik från Rasmus Isaksson.
Samhället behöver arbeta för andra metoder som kan öka livskvaliteten för människor som lider svårt. Dödshjälp är helt fel väg att gå. Replik från Rasmus Isaksson.

REPLIK. Regelverket i Oregon och Washington säger att patienter som på grund av depression eller annan orsak har nedsatt beslutskompetens inte får beviljas dödshjälp. Ändå har andelen patienter som genomgår en psykiatrisk eller psykologisk bedömning minskat och uppgår numera till endast 4–5 procent, enligt Statens medicinsk-etiska råd, Smers kunskapsöversyn om dödshjälp.

Oregonmodellen förutsätter att du har tillräckligt med lång tid kvar, samt har de kunskapsmässiga och kommunikativa färdigheterna, som krävs för att ta dig igenom den byråkratiska processen kring assisterat döende. Dessutom måste du ha de fysiska förutsättningarna för att själv utföra den avgörande handlingen, alltså inta läkemedlen själv.

Därför menar jag att Oregonmodellen kommer visa sig otillräcklig för att uppnå de syften som förespråkare ofta anger.   

Om ”Det sluttande planet” skriver Smer i sin rapport att regelverket varit konstant, vilket de menar ”talar emot antagandet att en successiv utvidgning av kriterierna är oundviklig om dödshjälp i någon form blir tillåtet”.

Det är en något otydlig skrivning men jag vill hävda att risken för det ”sluttande planet” inte är ogrundad. I Belgien avskaffades exempelvis åldersgränsen för dödshjälp 2014 och innebär att minderåriga nu kan få dödshjälp, vilket också har skett.

Patienter som begärt dödshjälp enligt Oregonmodellen uppger i första hand andra skäl, till exempel förlust av värdighet och oberoende, snarare än symtomrelaterade motiv. Börda för närstående/vårdare anges som ett större skäl än otillräcklig smärtlindring eller oro för detta.

Många läkare som beviljat assisterat döende har rapporterat att deras patienter var personer som hela livet varit självständiga och beslutsamma och att det var detta som var drivande för dem att begära assisterat döende, inte smärta.

Samhället behöver alltså arbeta för andra metoder som kan öka livskvaliteten för människor som lider svårt. Dödshjälp är helt fel väg att gå!   


Rasmus Isaksson


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN