ÅSIKT

Låt kvinnor ta cellprov hemma - och rädda liv

Debattören: Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: THINKSTOCK
Ingen kvinna ska behöva avstå från att lämna cellprov i rädsla för hur undersökningen går till, skriver Ella Bohlin.
DEBATT

DEBATT. Det är i dag fullt möjligt för kvinnor att testa sig själva hemma för livmoderhalscancer men bara ett fåtal landsting erbjuder självtest. Det vill jag ändra på!

Livmoderhalscancer orsakas av ett virus, humant papillom virus, som sprids sexuellt. Alla kvinnor som har, eller har haft, ett aktivt sexliv är i riskzonen för att få en infektion.

Trots att antalet upptäckta fall av livmoderhalscancer ökar, avstår många kvinnor från att lämna cellprov. För mig som landstingsråd med ansvar för cancerfrågor och kvinnosjukvården i Stockholms län är detta väldigt oroande. Regelbunden cellprovtagning räddar liv! 

Varför uteblir kvinnorna? Många kvinnor känner ett stort obehag inför själva provtagningen. Situationen kan upplevas som väldigt utlämnande. Men kvinnor kan slippa en stor del av obehaget genom att göra provet på egen hand hemma. Jag vill att alla kvinnor ska få den möjligheten.

Ingen kvinna ska behöva avstå från att lämna cellprov i rädsla för hur undersökningen går till.

Alla kvinnor mellan 23 och 60 år kallas till den viktiga cellprovtagningen (antingen vart tredje eller vart femte år, beroende på ålder). På det sättet upptäcks cellförändringar som om de förblir obehandlade kan utvecklas till livmoderhalscancer. Tidigt i sjukdomsförloppet märker kvinnan själv ingenting. Senare kommer blödningar, smärtor och andra besvär.

Tyvärr är det är inte tillräckligt många som gör provet. Tidsbrist och obehag för själva undersökningen är några av de orsaker som anges. Detta trots att möjligheten till självprovtagning funnits i ungefär 15 år. 

Hemtestet går till så att materialet kommer med posten. Tydliga instruktioner följer med. Kvinnan skickar tillbaka provet till ett laboratorium. Snabbt och enkelt.

Argumenten för att införa möjligheten till självprovtagning är många. Proverna påverkas inte av väderförhållanden och studier visar att tillförlitligheten är den samma som för prov tagna av vårdpersonal. Kostnaderna är lägre med självprovtagning och barnmorskemottagningarna som redan har en krävande arbetssituation kan avlastas.

De kvinnor vars prov visar på avvikelser ska givetvis kontaktas för kompletterande provtagning. 

Om vi kan rädda liv, sänka kostnader och minska obehaget tycker jag att detta är rätt väg att gå.

Jag kommer att arbeta för att införa kostnadsfri gynekologisk självprovtagning i Stockholms län och samtidigt trycka på regeringen så att kvinnor i hela landet en dag får samma möjlighet. Det är dags att ge kvinnor fler alternativ och att kvinnosjukvården moderniseras.


Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM