Debatt

Hur mår barnen i Knutby?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Helena Löfgren: Efter att ha följt tragedin på nära håll är jag djupt oroad

Minnesstund för Alexandra Fossmo i Knutbys filadelfiaförsamling.
Minnesstund för Alexandra Fossmo i Knutbys filadelfiaförsamling.

Hur är det nu, tycker ni det är i sin ordning att aga barn, frågade jag en av pastorerna i Knutby. Jag hade hoppats på det naturliga svaret – ”självklart inte!” Men fick: ”Om ett barn håller på att bränna sig rycker man bort handen från spisen.”

Helena Löfgren

I samband med att några församlingsmedlemmar nu ställs inför rätta för barnmisshandel i skolan måste vi även ställa oss frågan om det återigen är enskilda ”rötägg” som gör sig skyldiga till brott eller om det finns systemfel i organisationen där barnen i och kring församlingen riskerar att fara illa.

Det är oftast när katastrofen är ett faktum som skrämmande saker kommer till allmänhetens kännedom. I Sverige dömdes 1999 en äldste i Jehovas vittnen för sexuella övergrepp först när han även gett sig på barn utanför församlingen. Då hade ”de äldste” (ledarna) haft kännedom om hans övergrepp inom församlingen i fem år utan att polisanmäla (Halmstad tingsrätt fall nr. B1050-99). Den nyutkomna boken ”Sekten” bygger på den sanna berättelsen om hur barnen i World Light Center hade det. När modern sökte hjälp hos socialtjänsten trodde man först att hon var psykiskt sjuk själv eftersom berättelsen var så fruktansvärd och bortom tjänstemännens vildaste fantasier. Läkaren och psykoterapeuten Rigmor Robèrt beskriver i sin artikel i Expressen (2005-10-18) bland annat hur man i Knutby församling skakar spädbarn och säger ”gråt inte i köttet” när de är ledsna.

Mordet och mordförsöket i Knutby avslöjade hur pastorn på det vidrigaste sätt manipulerat barnflickan till en lydig mördare. Vi fick höra i tv hur pastorn uppmuntrade till barnaga. Sedan försköts pastorn av församlingen, men inte hans läror. Pastor Peter Gembäck skriver till mig efter båda rättegångarna ”Detta innebär att vissa för andra sammanhang kontroversiella uppfattningar tror vi fortfarande på. Det är så att det vi tror det tror vi”. (2004-12-02).

Problemet rätten står inför är långt mer än att bedöma hur trovärdiga olika vittnen är. De måste göra bedömningar av hur manipulativ kulturen i Knutby är och vilken skrämmande effekt det kan ha på utomstående. Först då kan de avgöra vilka hänsyn vittnen kan tänkas ta när de sätter sig i vittnesbåset.

Vi vet att församlingen har en ledare som inte bara är pastor utan församlingens profet, och att medlemmarnas beskrivning av församlingens inre liv står i bjärt kontrast till vad avhoppare och anhöriga berättar.

Efter att ha följt hela Knutbytragedin på nära håll är jag djupt oroad. Min bedömning är att församlingen i Knutby fortfarande är en manipulativ grupp med en informell ledare som de tror står i kontakt med Gud och levererar den ”enda sanningen”. Manipulativa grupper ser sig stå över lagen, lever efter etiken ”ändamålet helgar medlen” och för ett heligt krig mot vad man ser som ondskan. Dit räknas även olika former av kritik.

Medlemmar som under sådana omständigheter sätter sig i vittnesbåset har inga problem att, med stor trovärdighet och i total brist på respekt för en världslig ed, leverera ”himmelska lögner” och förtala kritiker (som representerar ondskan).

Jag tvivlar inte en sekund på att medlemmarna i församlingen egentligen är fina kristna människor som vill väl och offrar mycket för att rädda oss andra från helvetet. Det är vackert tänkt men kan ändå sluta i nya tragedier. Nu går mina tankar till barnen. Inte bara till barnen i skolan utan även till barnen i församlingen. Ansvaret för hur det går för medlemmarna och deras barn ligger inte bara hos rätten utan även hos oss alla runt omkring, som medmänniskor och som innehavare av viktiga positioner i samhället. Rättegången kommer att ge oss ytterligare information, och den kunskapen förpliktigar oss att agera för att förverkliga tankarna i FN:s barnkonvention även i Knutby.

Helena Löfgren (Beteendevetare specialiserad på social påverkan fd medlem av en manipulativ grupp)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt