ÅSIKT

Ha företag är lekande lätt

DEBATT

Lars Hammarbäck: Krångel med regler och blanketter är bara myter

1 av 2 | Foto: BUSENKELT Under de senaste tolv åren har regeringen genomfört många stora reformer som gynnar småföretagarna, skriver Lars Hammarbäck.

Vi mikroföretagare har det bra i Sverige!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mikroföretagare är vi med färre än tio anställda, det är 95 procent av antalet företag i Sverige och Europa.

Enbart i Storstockholm är vi 170 000.

Under de gångna tolv åren har flera stora reformer genomförts som gynnar oss, exempelvis:

periodiseringsfond

expansionsfond

räntefördelning

9 00 miljoner att dela på genom sjuklönereformen

1/3 av företagsdeklarationsblanketten borttagen

deklarationer kan lämnas via nätet

full sjukpenning de första tre åren för nystartade företag

direkt avdrag för förlust i rörelse mot inkomst tjänst de första tre åren

avsevärd förenkling vid nyregistrering av företag

skattejour som via nätet besvarar skattefrågor

enkla schablonregler för bl.a. bil och kontor i bostad

Nutek (statligt verk för näringslivsutveckling) har fått i uppdrag att ta bort tvåhundra krångel inom två år (var de nu skall hitta dem)

Problemet är inte brist på reformer. Problemet är att de är så litet kända bland oss mikroföretagare. Revisorskåren berättar sällan om dem. Svenskt Näringsliv och Företagarna aldrig. Förmodligen för att det strider mot deras karta att allt är eländes elände.

Kring oss odlas många myter, inte minst av oss själva.

Myt 1

Ingen tycker om oss. Undersökning efter undersökning visar motsatsen. Den senaste visade att nya företagare angav höjd status som ett av de viktigaste skälen att starta.

Myt 2

Vi är omvälvda av massor med krångel. Sedan ett par år ställer jag följande fråga till mikroföretagare och partiledare: ”Vilka är de tre värsta krånglen som hindrar ditt företag från att växa”. Ingen har hittills kunnat nämna tre. Maud Olofssons svar är värt att citera; ”Tjaa – nu menar jag ju inga specifika krångel utan krångel i största allmänhet”.

Myt 3

3:12-reglerna är mycket tillväxtfientliga. Ingen mikroföretagare vet ens vad reglerna innebär. I själva verket berörs färre än 10?000 mikroföretagare.

Myt 4

Förmögenhetsskatten är besvärlig. Mycket få mikroföretagare har förmögenhetsskatt ens i Täby eller Danderyd.

Myt 5

Krångligt att starta företag. Enskild firma behöver inte längre registreras. För att registrera handelsbolag eller kommanditbolag måste man veta fyra saker: 1) Vad man heter. 2) var man bor 3) vad man tror bolaget skall syssla med och 4) kunna skriva sitt namn. Klarar man inte detta är det tveksamt om man skall ha företag.

Myt 6

Alla småföretagare är moderater. Vi röstar som folk mest.

Naturligtvis har vi också problem:

Svenskt Näringsliv vill ta ifrån oss den särskilda skattereduktionen på upp till 42 600 kronor. De har redan lyckats sänka taket till 38 000 kronor. Nu vill de ta bort den helt. Det skulle innebära en skattehöjning på cirka 100 miljoner enbart för Täbys mikroföretagare. Enligt Svenskt Näringsliv skall detta få fart på småföretagarna. Tror jag det. Vi får ju jobba längre.

Företagarna vill ta bort sjuklönereformen som gav oss 900 miljoner 2005. Deras chefsekonoms argument är värt att återge: ”Det är inte fråga om huruvida reformen är bra eller dålig. Om en småföretagare uppfattar den som dålig är den dålig, även om den är bra.” Bingo!

Mina tre önskningar:

1. Förenklat bokslut med användande av kontantmetoden för mikroföretagare. I dagarna har förslag om detta lämnats till lagrådet. Tack regeringen!

2. Redovisning av moms var tredje månad. Detta är centerns förslag som stöds av miljöpartiet.

3. Slopa kravet på revisor i mikroföretag som drivs som aktiebolag. Bara Sverige och Malta inom EU har kvar kravet. Vi förtjänar bättre än att tillhöra den gärdsgårdsserien. Den borgerliga alliansen har denna punkt med i sitt valmanifest.

Lars Hammarbäck