ÅSIKT

Kompromissa inte om människors lika värde

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet: Arbetslösheten bland invandrare är för hög – men FP bortser från den strukturella diskrimineringen

Folkpartiet jagar syndabockar för den egna misslyckade politiken. Nu har de dammat av sitt populistiska språktestförslag från 2002. Förslaget insinuerar att ”invandrare” inte vill lära sig svenska. Partiet fortsätter också sin mytbildning om att nyanlända tackar nej till jobb trots att det visats att det inte finns grund för detta påstående.

Det är uppseendeväckande att Folkpartiet, som har integrationsministerposten, försöker skjuta ansvaret ifrån sig och skuldbelägga ”de andra”. Detta är olyckligt då det spär på fördomar och ger en bild av invandrade personer som ett problem.

Vi i Miljöpartiet bejakar alla människors rätt och möjlighet till egen försörjning och eget ansvar. För att lyckas med detta måste hänsyn tas till varje individs unika förutsättningar oavsett om det handlar om nyanlända eller inrikes födda. Det är Folkpartiets bristande förståelse för detta som utgör det stora problemet. Folkpartiet vill införa särkrav – olika regler – beroende på var människor är födda.

Det är ett stort problem i Sverige att alltför många utrikes födda människor inte har ett jobb. Den problembeskrivningen delar vi med Folkpartiet, även om vi anser att det är märkligt att Folkpartiet hittills under sina sex år vid makten inte förmått sig förbättra situationen. Vi ser det som ett dåligt resultat av den förda politiken.

Det behövs tydliga insatser som förbättrar situationen. Det handlar ofta om en generellt fungerande politik, exempelvis på arbetsmarknads- och utbildningsområdet. Alla har rätt att lyckas. Genom att göra det lättare för människor att få ett få ett arbete och tillgodogöra sig kunskap så möjliggör vi för fler att delta utifrån sina unika förutsättningar oavsett om de nyss kommit till Sverige eller är födda här. Miljöpartiet är mitt uppe i förberedelserna inför en landsomfattande kampanj som kommer att peka på de nödvändiga åtgärderna för att skapa ett samhälle där alla kan delta. Till skillnad från Folkpartiet inser vi nämligen att det är upp till politiken att riva hinder och skapa förutsättningar.

Folkpartiet ignorerar helt i sitt utspel att det finns en utbredd diskriminering i Sverige. Den höga arbetslösheten bland människor med utländsk bakgrund beror till stor del på en strukturell diskriminering samt att den förda politiken i dag innebär en fördelningspolitik som missgynnar utrikes födda.

Problemet är inte att människor inte vill arbeta. Problemet är att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Hur livet blir skall inte vara beroende av andras fördomar, diskriminering eller samhällets oförmåga att ta tillvara den enskildes kompetens. Hur livet blir skall vara beroende av hur varje person väljer att utveckla sitt liv.

Öppenhet för omvärlden och olikheter är en förutsättning för utveckling och därmed en förutsättning för att kunna skapa ett hållbart och framgångsrikt samhälle. Vårt Sverige bygger på värderingar som solidaritet och humanitet. Vi ska se till att Sverige verkligen blir en fristad från förföljelse, inte bara på pappret. Vi sätter de mänskliga rättigheterna främst och visar andra länder att medmänsklighet och öppenhet är vägen framåt för att bygga för framtiden.

Vi vet att det finns många borgerliga politiker och sympatisörer som är besvikna på allianspartiernas skuldbeläggande av invandrare, och andra frågor som har att göra med människors fri- och rättigheter. Alla ni som tycker att Sverige inte ska kompromissa med människors lika värde – välkomna till Miljöpartiet!

Mehmet Kaplan,

integrationspolitisk talesperson (MP)

Yvonne Ruwaida,

partistyrelseledamot (MP)

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik