ÅSIKT

Regeringen bryter mot mänskliga rättigheter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vallöftet 2010 från borgarna till transsexuella var tydligt. Tvångssteriliseringarna skulle bort! Det sa både Folkpartiet, Centerpartiet och till och med Moderaterna, via statsminister Fredrik Reinfelt. Hanteringen kallades inhuman och otidsenlig. Folkpartiet gick till och med ut med en debattartikel, där man lovade riva upp lagen.
Men nu är valet över och lagändringen låter vänta på sig. I går tycktes man först ha gjort en överenskommelse med KD och deras unkna människosyn, för att sedan svänga 180 grader och hårdnackat hävda att inget hade hänt. Tvångssteriliseringars vara eller inte vara är inte viktigare än att de fyra högerhänderna i regeringen kan slarva med att vara tydliga och strunta i att hålla koll på vad de andra gör. Och oavsett vad som egentligen hänt och sagts, vi har inte sett röken av vare sig någon proposition eller ens ett utkottsinitiativ från vare sig M, C eller FP. Hade frågan varit viktig hade man redan varit igång, och kringgått KD för länge sedan.
Socialstyrelsen menar att Sverige för gott måste ”stänga dörren till tvångssteriliseringarnas mörka historia.” Allt fler debattörer inser att även transsexuella är människor, människor som bör omfattas av den mänskliga rättigheten att få försöka skaffa barn. Tvångssteriliseringarna bryter mot både svensk grundlag och Europakonventionen. Ändå fortsätter de.
Kunskapsläget har ändrats dramatiskt de senaste tre åren, Reinfeldt och hans regering kan omöjligt skylla på brist på kunskap i frågan längre. Trycket från omvärlden ökat drastiskt, Europarådet och Human Rights Watch har uttalat kraftig kritik. Flera europeiska länder har redan ändrat sina lagar och domstolsbeslut i andra länder omöjliggör att deras steriliseringskrav aktualiseras. Men istället för att följa Storbritanniens, Spaniens och Italiens exempel talar man nu om behov av ytterligare utredning.
Detta är nonsens. Det finns ett färdigt lagförslag, i den aktuella utredningen från Socialstyrelsen. Ett lagförslag har målgruppens stöd och som har tagits fram efter noggrann utredning. Ett lagförslag som är skrivet av en erfaren jurist som har skrivit lagar förr. Steriliseringskravet har ingen medicinsk grund och transsexuella som skaffar barn kan omöjligt utgöra en samhällsfara. Frågan har stötts och blötts sedan 2007, har passerat en SoU, ett otal remissinstanser och har diskuterats åtskilligt i media. Vad det kan finnas kvar att utreda är helt obegripligt. Det enda som behöver utredas är varför vissa moralkonservativas beröringsskräck med barnlängtande transsexuella tillåts styra hela regeringens politik i frågan.

Tvångssteriliseringarna av transsexuella andas trettiotal och rashygien. Det är skamligt att regeringen fortsätter att ägna sig tvångssteriliseringar på en grupp människor bara för att vi anses misshagliga av en del konservativa krafter. Jag förutsätter att den rödgröna oppositionen tar tag i frågan och med hjälp av de borgerliga ledamöter som kan tänkas vilja stå upp för de mänskliga rättigheterna kör över regeringen i frågan snarast.

Lukas Romson, jämlikhetskonsult, transsexuell och socialdemokrat