Vems valfrihet talar du om, Hägglund?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nyamko Sabuni: Här är fyra argument varför KD:s familjepolitik leder till ökad ojämställdhet

Dagens debattör Nyamko Sabuni (FP) anser att KD:s familjepolitik leder till ökad ojämställdhet mellan män och kvinnor.
Foto: Felipe Morales
Dagens debattör Nyamko Sabuni (FP) anser att KD:s familjepolitik leder till ökad ojämställdhet mellan män och kvinnor.

Alliansen har sedan 2006 genomfört reformer för att utveckla den svenska familjepolitiken. Vi är fyra partier med olika traditioner och utgångspunkter men vi har en gemensam strävan att trygga uppväxtvillkoren för våra barn, öka valfriheten för föräldrarna och öka jämställdheten mellan föräldrarna.

Vi liberaler vill förändra samhället så att individen kan växa upp i frihet. Men det faktum att vi har den enskilda människan i centrum innebär inte att vi förnekar behovet av gemenskap. Familjer som inte fungerar raserar ofta den grund av trygghet som den enskilda behöver för att växa.  Att stå på familjers sida – att prioritera familjepolitiken – är därför en angelägen fråga för oss alla.

För oss folkpartister har ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen ett egenvärde. Jämställdhet i föräldraskap är en mycket viktig nyckel till ett jämställt samhälle i övrigt. Jämställdhet i hemmet innebär att kvinnor, på lika villkor som män, kan delta i arbetslivet. Det betyder att vi kan råda bot på det faktum att kvinnor tjänar mindre än män, generellt sätt har lägre positioner och på grund av detta får lägre pension. Det innebär också att alla de obetalda sysslor som i dag i mångt och mycket utförs av kvinnor i större utsträckning kan delas lika mellan män och kvinnor. Det tjänar vi alla på – pappor, mammor och inte minst barnen.

KD vill att världens längsta föräldraledighet ska bli ännu längre, de som vill vara hemma ska kunna få betald ledighet ändå fram till att barnet fyller 18 och det som vi vet ökat jämställdheten i uttaget – de två pappamånaderna - ska avskaffas. Forskningen är tydlig vad detta kommer innebära:

För det första: Löneskillnaderna mellan kvinnor och män kommer att öka. Varje ytterligare månads föräldraledighet för kvinnor sänker vår inkomst fyra år senare med fem procent. För en person med en medellön innebär det över 1 300 kronor mindre varje månad.

För det andra: Fler kvinnor kommer bli arbetslösa. Gravida har dubbelt så hög risk att få sparken som kvinnor som inte är gravida. Arbetsgivare förväntar sig frånvaro och diskriminerar därefter. Med mer frånvaro kommer mer diskriminering – även om det är förbjudet.

För det tredje: Färre kvinnor kommer göra karriär och ojämställdheten i samhällseliten kommer bestå. Allt pekar på att högutbildade kvinnor får försämrade karriärchanser efter föräldraledigheten.

Och för det fjärde: Vi kommer få fler fattiga pensionärer. Manliga pensionärer har i dag i snitt 6 000 kronor högre pension varje månad än kvinnliga. Ett parti som vill förbättra för Sveriges äldre bör inte försämra för dem som kommer bli äldre i morgon.

Det är lätt att, som Kristdemokraterna, endast tala om valfrihet i föräldraförsäkringen. Men vems frihet talar vi om? Vi är alla bundna av samhällets förväntningar, krav och ekonomiska tvångströjor när vi gör våra val. Så är också föräldrar när de tar ut föräldraledighet. Valfrihet är inte att försvåra för papporna att vara hemma med sina barn, valfrihet är att göra det möjligt för båda föräldrarna att ge mer tid till barnen. En riktig frihetsrevolution handlar om att män och kvinnor kan göra val på lika villkor. Så är inte fallet i dag. Därför är åtgärder som underlättar ett mer jämställt uttag så viktigt.

Nyamko Sabuni

Publicerad: