ÅSIKT

Arbetslösheten ÄR ju större bland invandrare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hanif Bali (M): Vi måste kunna tala om specifika grupper för att hitta specifika lösningar

När jag googlar på etnicitet och arbetsliv blir min första träff en rapport från LO som heter ”Etnisk diskriminering i arbetslivet”. Totalt får jag 217 000 träffar. De vänsterkrafter som nu går lös mot statsministern för att han har använt begreppet etnicitet har med andra ord en hel del att vara arga över.

Låt mig konstatera något uppenbart: Jag är etnisk iranier. Jag skulle kunna vidga det till att säga Mellanöstern eller jag skulle kunna snäva in det till att säga persier. Att vara etnisk någonting innebär ju inget annat än att man kommer någonstans ifrån, att man har ett ursprung. Alla har en etnicitet, många har flera. Definitionen av etnicitet kan givetvis göras komplicerad eller abstrakt men när LO talar om etnisk diskriminering i arbetslivet förstår vi intuitivt vad de menar.

I fel händer kan alla generaliseringar missbrukas. Det får dock inte hindra oss från att diskutera och försöka lösa problem som drabbar vissa grupper mer än andra. Vi kan ju inte sluta att tala om kön, sexualitet eller etnicitet bara för att det finns idioter, inte med mindre än att vi själva gör oss till idioter. Att hävda att den som använder generaliseringar för att beskriva eller lösa ett samhällsproblem är rasist, homofob eller sexist omöjliggör alla former av politiskt arbete.

På samma sätt som vi har ett behov av att generalisera kring minoriteter har vi ett behov av att generalisera kring majoriteter. I det sammanhang statsminister Reinfeldt uttalade sig beskrivs majoriteten rätt bra av begreppet etniska svenskar. Och vet ni vad – där är faktiskt arbetslösheten låg. Och vet ni vad – jag känner inte en enda icke etnisk svensk som känner något annat än glädje över att vi har låg arbetslöshet.

Alternativet till att tala om etniska svenskar skulle vara att bara tala om svenskar. Att låtsas som att det bara finns minoriteter och ingen majoritet. Förutom det misstaget så gör det också svenskhet mer exkluderande. Jag tycker att svenskhet ska vara ett inkluderande begrepp och då måste vi också ha ord för att tala om olika svenskar. Finlandssvenskar till exempel. För mig har det alltid betytt svenskar med en finsk etnicitet. När statsministern och LO talar om etniskt svenskar tänker jag mig att de nödvändigtvis inte ingår.

Dock är det inte semantiken som oroar mig. Alla som vill förstå vad statsministern eller LO menar gör också det. Det som oroar mig att vi inte orkar tala om samhällsproblemen av rädsla för att rasister ska ockupera språket eller för att vi ska bli överösta av glåpord i tidningar och på nätet. Hur stärker solidariteten med de grupper som står utanför samhället?

Jag tillhör en grupp som inte lyckas bra på arbetsmarknaden, unga invandrarmän. Bland oss är resultaten i skolan sämre och vi har svårt för att komma in på arbetsmarknaden. Vi måste känna ett ansvar och vilja att förändra det. Det enda sättet måste vara att tala om det.

Bland etniska svenskar är arbetslösheten under fyra procent. Bland invandrare är den nästan fjorton. Fyrtio procent av alla långtidsarbetslösa är invandrade, sextiosju procent av de som är långvarigt socialbidragstagare är utrikes födda. Samtidigt saknar var fjärde ung arbete. Det kan jag som svensk och etnisk iranier tycka är värt att prata om på ett begripligt sätt. Pratar vi om arbetslösheten som ett generellt problem så kommer vi också landa i generella lösningar, där miljarder spenderas på grupper som inte behöver något stöd, och där de som behöver stödet, ungdomarna och invandrarna förblir utan jobb.

Hanif Bali

Riksdagsledamot för Moderaterna

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle