ÅSIKT

Unga behöver sommarjobb - inte sänkt lön

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Grön ungdom: Vi är trötta på en regering som är trött på att regera.

Idag presenterar Miljöpartiet sin vårbudget. En av de största satsningarna riktas mot ungdomsarbetslösheten, bland annat genom att erbjuda sommarjobb för alla 16- och 17-åringar. I kontrast till det har vi allianspartierna som antingen erbjuder passivitet (Moderaterna) eller sänkta ungdomslöner (Folkpartiet och Centerpartiet).

Att vi unga ska acceptera mycket lägre lön än vad vi förtjänar är varken en effektiv eller rättvis lösning på ungdomsarbetslösheten. Få skulle acceptera förslag om kvinnolöner eller invandrarlöner, men varför anser vissa partier att det är en bra idé att på ett motsvarande sätt diskriminera oss unga? När samhället misslyckats med att skapa jobb åt unga är det samhället och politiken som måste prestera bättre. Därför är vi mycket glada att Miljöpartiets vårbudget innehåller en rad satsningar som klart och tydligt visar hur politiken kan och bör ta ansvar för att åtgärda ungdomsarbetslösheten.

Ett av dessa är att garantera alla 16- och 17-åringar sommarjobb. Detta är ett smart drag. En viktig faktor för att fler unga skall få jobb är att minska avståndet mellan skola och arbetsmarknad. Den som haft sommarjobb under studietiden har också lättare att komma in på arbetsmarknaden. Konkret går förslaget ut på att staten ska vara med och betala en fjärdedel av lönekostnaden för de företag, organisationer och kommuner som anställer sommarjobbare. Därigenom ökar incitamenten att anställa unga samtidigt som vi unga får den fulla lön som vi har rätt till. Miljöpartiet satsar nära en halv miljard vilket enligt riksdagens utredningstjänst är tillräckligt för att erbjuda de totalt 228 000 sommarjobb som behövs.

Som unga har vi egen erfarenhet av hur värdefullt ett sommarjobb kan vara för att komma in på arbetsmarknaden. Själva intog vi den för inte särskilt länge sedan. Som guide på en äventyrsanläggning och som Lisebergskanin, alltså rätt långt ifrån den bransch där vi befinner oss idag. Förutom att ett sommarjobb ger dig något värdefullt att skriva på ditt CV ger det kunskaper och ett helt nytt självförtroende. Det självförtroendet kommer till stor nytta när det är dags att söka jobb igen eller starta eget företag. På dagens arbetsmarknad, där många jobb förmedlas genom kontakter, är därför också kontakterna från ett sommarjobb mycket värdefulla.

Förutom satsningen på sommarjobb innehåller den gröna budgeten förslag på införande av traineeplatser inom näringslivet och välfärden, som ett sätt att ge unga arbetslösa en väg in på arbetsmarknaden. Vi föreslår även nya platser i yrkesutbildning och på yrkeshögskola. Vi vill bredda sänkningen av tjänstemomsen till att även gälla företag som tillhandahåller reparationer av cyklar, kläder och skor ñ både för att skapa fler jobb och spara på våra

naturresurser. Vi vill se en större möjlighet för lärare att utvecklas och fortbildas i sin yrkesroll. Bra lärare som kan skapa en bra utbildning är en nyckelfråga för att få fler i arbete.

Regeringen presenterade sin vårbudget förra veckan. Vilka förslag presenterade de för minskad ungdomsarbetslöshet? Någon som minns? Om det inte ringer några klockor beror det på att den budgeten i princip var tom på förslag. Vi är trötta på en regering som är trött på att regera. Vi gröna har redan börjat ladda upp med effektiva och genomtänkta politiska förslag, så att vi direkt efter valet 2014 kan ge den trötta alliansen friår från regeringsmakten och ge jobb åt unga.

Rebecka Carlsson

Björn Lindgren

-