S: Vi vill ha fortsatt valfrihet i välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Efter Caremaskandalerna: Privata utförare är här för att stanna – men ägarna ska kunna ställas till svars

Valfriheten i välfärden är mycket värdefull och har kommit för att stanna. Möjligheten att välja till exempel skola eller hemtjänst har förbättrat vardagen för många människor, och mångfalden har inneburit att nya idéer kunnat växa sig starka och förbättra kvaliteten i både offentlig och privat verksamhet.

Samtidigt är det uppenbart att regelverket inte har hängt med. Den senaste tidens granskning av privata vårdbolag har avslöjat skrämmande missförhållanden.

För att komma till rätta med dessa problem krävs en lång rad insatser. En aspekt, som hittills inte uppmärksammats tillräckligt, är svårigheten att få insyn

i hur de privata utförarna verkligen fungerar. En mångfald i välfärden förutsätter att det ska vara lätt att jämföra olika alternativ. I dag är det svårt att se hur människor kan göra ett informerat val, när mycket av den relevanta informationen är hemlig.

De riskkapitalbolag som äger en stor del av den privat drivna välfärden i Sverige är till sin natur mycket hemlighetsfulla. Ägarstrukturerna är ofta komplicerade. Ett exempel är Carema, som ägs av företaget Ambea, som i sin tur ägs av två riskkapitalbolag, vars delägare sällan varit synliga.

I dessa komplicerade ägarstrukturer är det svårt att få fram klara uppgifter kring ekonomi, arvoden, vinster och skatteinbetalningar. I flera fall har de verkliga ägarna inte varit namngivna. Det har krävts omfattande journalistiska grävjobb för att få fram uppgifter som borde vara öppna för alla. Anonymiteten gör det svårt att ställa ägare och andra ansvariga till svars. Det är nästan omöjligt för skattebetalare och de som använder välfärden att få fram grundläggande uppgifter kring hur bolagen använder sina resurser.

Vi behöver en större öppenhet. Det måste bli lättare för människor att välja och få insyn i hur välfärden fungerar. Därför vill vi socialdemokrater införa en offentlighetsprincip även för privata utförare inom välfärden. I dag gäller offentlighetsprincipen enbart den offentliga välfärden.

Vi beklagar att regeringen inte är beredd att ställa upp på detta, som borde vara självklart. Det är också angeläget att meddelarfriheten utökas till den privat utförda välfärden, och att Lex Sarah förbättras för den privata äldre- och handikappomsorgen. I dag hörs oroväckande rapporter om hur anställda som påpekar missförhållanden på privata äldreboenden har förlorat jobbet. Detta är oacceptabelt. Vi vill även att samma insyn och granskning ska gälla för alla skolor vad gäller såväl ekonomi som kvalitet. Alla skolor ska delta i öppna jämförelser, så att elever och föräldrar på ett lätt sätt kan jämföra kvaliteten mellan olika skolor.

Affärshemligheten kan inte stå över medborgarintresset. Företag som verkar inom vård, skola och omsorg är inte heller vilka företag som helst, utan företag där skattebetalarna står för nästan all finansiering. Finansiärerna har rätt att veta hur deras pengar används. Den senaste tidens avslöjanden visar att saker inte har stått rätt till, långt därifrån.

Öppenheten gagnar alla och kommer att förbättra kvaliteten, inflytandet och människors valfrihet. Därför är det nödvändigt att införa offentlighetsprincip och meddelarfrihet även inom privat driven vård, skola och omsorg.

Mikael Damberg
Lena Hallengren

Publisert: