Debatt

Gustav Kasselstrand (SDU): Vi nationalister har allt att vinna på samarbete

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

SDU och FPÖ:s ungdomsförbund i Österrike: Tillsammans med det mångkulturella haveriet ser vi EU-frågan som en ödesfråga för hela vår kontinent

DEBATT

EU har blivit en byråkrati- och skuldunion där fria europeiska nationer förvandlas till Bryssels marionettdockor. Trots alla varningstecken är debatten förvånansvärt sval i stora delar av Europa. Det är just folkens omedvetenhet och ointresse som möjliggör fortsatt maktförskjutning till Bryssel. Vi som tror på nationernas Europa måste därför vara de främsta och skarpaste kritikerna mot EU-projektet. Debatten om EU måste föras mer aktivt.

1995 gick både Sverige och Österrike efter folkomröstningar med i EU. Unionen marknadsfördes som en möjlighet till mer handel, fred och frihet, men har på tjugo år förvandlats till en union av massregleringar och fråntaget självbestämmande. De som röstade ja kan idag konstatera att de blev förda bakom ljuset. Stora ord om ömsesidigt samarbete och ekonomisk tillväxt blev i verkligheten överstatlighet, skuldkris och splittring mellan de europeiska folken. På köpet fick vi icke-folkvalda politiker som springer bankernas ärenden.

Det folkliga inflytandet är och förblir minimalt. Det vi nu ser är bara början på en djupt osympatisk utveckling där kommissionen dikterar villkoren med piska och pekpinne.

Tanken om nationell suveränitet glömdes bort någonstans i den aldrig sinande strömmen av direktiv och förordningar från Bryssels elit. EU tillskansar sig mer och mer makt över tidigare självständiga nationer. Ett skrämmande men belysande exempel är att när italienarna upprördes av att EU-topparna tillsatt en teknokratregering åt dem avfärdade EU:s icke-folkvalde president Herman van Rompuy kritiken med att säga att Italien behöver reformer – inte allmänna val.

Det misslyckade Euro-samarbetet har tvingat fram rader av kostsamma och ineffektiva åtgärder. Skuldkrisen har tråkigt nog bestraffat nationer och deras folk. De verkliga vinnarna på de eviga räddningspaketen är givetvis finansväldet som tagit alltför stora risker i sydeuropeiska länders statspapper. De som täcker upp bankernas förluster är i vanlig ordning skattebetalare i hela Europa, däribland Sverige. Förluster läggs på skattebetalarna, medan vinster förblir privata.

Måndagen den 2 juli arrangerar våra två ungdomsförbund ett gemensamt seminarium på Almedalsveckan i Visby. Utgångspunkten är att nationalismen blomstrar i Europa och att vi kan lära av varandra. Vi har sedan ett år tillbaka ett samarbete men fördjupar det nu ytterligare. Tillsammans med den exempellösa massinvandringen och det mångkulturella haveriet ser vi EU-frågan som en ödesfråga för hela vår kontinent.

Vi är den nya demokratiska rörelsen som utmanar det korrumperade EU-projektet.

Samtidigt som EU:s skuldkris håller på att urarta bildar vi tillsammans en aktiv EU-kritisk och Europavänlig ungdomsrörelse. I Österrike har debatten kommit längre än i Sverige, och det beror till stor del på att FPÖ gjort kritiken mot Europrojektet till en profilfråga. I Sverige finns all potential för växande EU-kritik – en nyligen utkommen SOM-undersökning visade att stödet för EU sjunker drastiskt, framför allt bland svenska ungdomar.

Våren 2014 är det Europaparlamentsval men EU-kritiken måste lyftas nu – inte om två år.

Nationalistiska ungdomsförbund över hela Europa har allt att vinna på att stärka samarbetet i Europapolitiken. Framför allt behöver vi bli bättre på att tala om vår vision för Europa.

Inställningen måste vara att vi hela tiden ska vidareutveckla vår EU-kritik och erbjuda ett bättre alternativ. Vi står nämligen inför ett vägskäl. Antingen ger vi mer makt till EU eller till nationerna.

SDU och RFJ förespråkar ett decentraliserat Europa där alla folk är herrar i eget hus. Vårt Europa består av fria och demokratiska nationer, där folken äger rätt att i allmänna val tillsätta och avsätta sina politiska ledare. Europa behöver inte EU och konfliktskapande överstatlighet, de europeiska folken behöver frihet och samarbete. Så får vi ett starkt och sammanhållet Europa. Det säger vi med övertygelsen om att vårt mål är gemensamt och att ensam inte är stark.

Gustav Kasselstrand

Förbundsordförande, Sverigedemokratisk Ungdom (SDU)

Udo Landbauer

Bundesobmann, Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik