Det är inte facket som stoppar unga lärlingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2012-03-01

Byggnads: Regeringens politik inte anpassad till verkligheten

I Raja Thorens debattinlägg om att ge unga chansen att skaffa sig arbete har Raja fel i påståendet att facket bromsar lärlingsutbildningarna.

Kängan mot facket tyder på hur illa påläst Raja Thore är om hur mycket tid som dagligen läggs ner på just dessa ungdomar. De stora problemen är överetableringen av skolor och avsaknaden av en utbildningspolitik anpassad till verkligheten. Här har regeringen en uppgift att fylla.

Thorengruppen har vid några tillfällen fått kritik från oss i Byggnads gällande olika lokalers lämplighet som utbildningsplats. Glädjande nog har Thorengruppen krävt egenkontroll av samtliga egna skolor som bedriver byggutbildning.

Byggnads yrkesutbildningsavtal är utformat så att inga lärlingar som har anställning under kollektivavtal ska lämnas därhän till undermålig lärlingsutbildning efter gymnasieskolan. Ansvaret ska ligga på skolan att organisera sig så att elever ges möjlighet till så kallat arbetsplatslärande eller arbetsplatsutbildning i minst 15 veckor. Lärare ska följa elevens utveckling på arbetsplats, organisera och genomföra handledarutbildning.

Har skolan svårt att hitta vettiga lärlingsplaceringar på företag är det viktigt att ordna lokaler och personal så att utbildningen blir meningsfull. Tyvärr visar det sig ofta att etableringen av skolor sker i sådan snabb takt att skolorna inte hunnit förbereda sig att ta emot elever. Det här är ett problem.

På bara några år har skolor med byggprogram i Sverige ökat med ungefär 50 procent. Skolorna tar sällan ställning till att byggbranschen drabbas av både hög- och lågkonjunktur. Den senaste lågkonjunkturen infann sig 2008 när elevantalet bara i Stockholmsområdet var närmare 1000 avgångselever. Detta skapar problem för branschens parter – det är en fråga främst för Skolverket.

Det stora hindret i dag är regeringen som inte har en utbildningspolitik värd namnet. I dag får tusentals lärlingar tömma papperskorgar i arbetsmarknadsåtgärder i stället för vad de är utbildade för.

Regeringen bör ändra lagstiftningen beträffande offentlig upphandling – med krav på plats för lärlingar. Antalet utbildningsplatser måste regleras i förhållande till byggmarknadens efterfrågan och behov.

Arbetsförmedlingen bör införa en kompletterande utbildning för yrkesutbildade bygglärlingar. Regeringen borde dessutom införa ett nytt generellt kunskapslyft! Regeringen måste se utbildningssatsningar för unga som en investering för framtiden.

Facket är inget hinder för en god utbildning. Vi arbetar fokuserat för att lärlingar/elever ska bli de kompetenta byggnadsarbetare som skall bygga vidare på en kompetent yrkesarbetarkår.

Johan Lindholm

Andre förbundsordförande i Byggnads