Lagen ska vila på vetenskap – inte tyckande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Marit Paulsen (FP) om mat och miljö

TOPPKANDIDAT: Marit Paulsen.
TOPPKANDIDAT: Marit Paulsen.

Självklart ska alla konsumenter ”kunna lita på att maten man köper är ren, hållbar och hälsosam”. Det är tack vare mig och min dåvarande kollega Karl Erik Olsson (C) som EU:s regler om nötkött i dag innehåller ett krav på märkning av var ett djur är ”fött, gött och dött”.

Vi har en brist på kontroll av att de påståenden som görs är korrekta. Utan ett ”Matens FBI”, som kan genomföra oanmälda inspektioner och stickprovskontroller i medlemsländerna, så skulle ytterligare krav på märkning bara innebära ytterligare möjligheter till matfusk. Även kontrollen av djurtransporterna brister i dag. Jag har röstat emot en generell maxgräns på åtta timmar för alla djurtransporter, eftersom en sådan är alltför trubbig för att fungera i en lagtext. Vi måste hantera varje djurslag för sig. En kyckling skulle inte överleva längre än i fyra timmar.

De genmanipulerade grödor som finns i dag är ingenting som jag försvarar. Men jag vill att Europa tar tillbaka tekniken och innovationen från USA, eftersom den skulle kunna vara en av lösningarna på problemet med att försörja jordens växande befolkning (vi måste höja matproduktionen med 70 procent på 30 år, med mindre mark att tillgå, brist på fosfor och rent vatten, utan kemikalier och utan fossilt bränsle). Framtidens modell ligger någonstans mellan dagens konventionella och ekologiska jordbruk, det vill säga i ett effektivt precisionsjordbruk och ett fullständigt kemiskt rent kretslopp av näringsämnen mellan stad och land.

Politik och lagstiftning måste vila på vetenskap, inte på tro och tyckande.

Marit Paulsen (FP)

Europaparlamentariker

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN