Debatt

”Avslaget är hårresande”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Abrahamsson och Schyman gräver ned stridsyxorna i en gemensam protest mot Eskilstuna kommun

DEBATT Med våra olika världsbilder lär vi aldrig komma överens. Vare sig om vilken jämställdhetspolitik som behövs, hur föräldraförsäkringen bör delas eller om kvinnor ska kvoteras till bolagsstyrelser.

Men oj, så gärna vi hade suttit tillsammans som två flugor på väggen när Eskilstuna Arbetsmarknads- och familjenämnd i dag sammanträder. En punkt på dagordningen är nämligen information om fallet Benny Holmström. Det är ett ärende som med rätta har gett politikerna kalla fötter då kommunens beslut har fått svidande kritik, bland annat i Aftonbladet (5/11).

Själva konfronterades vi med Benny förra veckan hos Robert Aschberg i TV 8. I kafferummet talade vi även med hans höggravida hustru Bernadeta Losy. Hon var förvånad och besviken. För hur kan en kommun i jämställdhetens förlovade land resonera så inskränkt som i Holmströms fall?

Låt oss ta det från börja. Benny är gift med Bernadeta och de väntar sitt första barn i december. Efter en skidolycka är Benny förlamad från midjan och sitter i rullstol. På grund av sin ryggskada är han utestängd från arbetsmarknaden.

När barnet föds och om allt går vägen kommer Bennys fru att ta ut en del av föräldraledigheten den första tiden. Men Bernadeta har också ett kul jobb och bedömer i dag att hon efter ungefär ett halvår vill börja arbeta igen. Benny, som redan är hemma på heltid, vill inget hellre än dela på ansvaret och ta hand om barnet när frun återgår till sitt arbete.

Trots sitt handikapp klarar sig Benny galant i hemmet utan assistans från kommunen. Men för att kunna tillgodose ett litet barns behov räcker hans snabbhet och reaktionsförmåga inte till. Dessbättre ger socialtjänstlagen möjlighet till hjälp i form av en stödperson i hemmet vid föräldraledighet.

Benny har ansökt om en stödperson, men fått avslag. Och det med en motivering som är så hårresande att vi tillfälligt lägger ner stridsyxorna i en gemensam protest mot Eskilstuna kommun.

Det ska sägas att det för Benny Holmström så negativa beslutet har meddelats av tjänstemän i samråd med nämndens enhetschef. Alla beslut kan inte tas av nämnden, som enhetschefen upplyste i telefon. Lika fullt bör tilläggas att det naturligtvis är politikerna i nämnden som har det yttersta ansvaret för de beslut som fattas.

I motiveringen till beslutet mot Benny utgår man ifrån begreppet skälig levnadsnivå, kopplat till möjligheten att utöva föräldraskap på egen hand. Man konstaterar mycket riktigt att Benny har begränsade möjligheter att på egen hand vara föräldraledig. En omständighet som dock inte påverkar barnets behov på något negativt sätt, resonerar tjänstemännen, då barnet kan få behovet av en föräldraledig förälder tillgodosett av den andra föräldern. Det vill säga av barnets mor, Bennys icke funktionshindrade fru.

Beslutet luktar unket könsrolls- och diskrimineringstänkande lång väg. Ja, trots att den ansvariga enhetschefen försäkrar att inga ekonomiska överväganden ligger bakom utan bara en strikt tillämpning av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Den förklaringen vägrar vi ta på allvar, särskilt som lagens följande paragraf säger att ”nämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det”.

Våra politiska världsbilder står som sagt långt ifrån varandra. Men om en sak är vi överens. Socialdemokraten Sarita Hotti och moderaten Britt-Inger Remning, ordförande respektive 2:e vice i Eskilstuna Arbetsmarknads - och familjenämnd, bör be familjen Holmström om ursäkt. Annars får vi bara hoppas att länsrätten gör en annan bedömning än kommunens tjänstemän.

Glöm inte heller att kommunen har möjlighet att ta upp ärendet till ny prövning. I så fall kan kommunen hämta inspiration inte bara av denna protestartikel utan av sin egen hemsida. Där uppmanas Eskilstunaborna att nominera personer, organisationer och företag som förtjänar att få jämställdhetspriset 2009. Pristagaren koras av kommunens jämställdhetsutskott och ska ha utmärkt sig på ett positivt sätt i arbetet för en mer jämställd kommun. Ge gärna priset till den som ser till att Benny får den stödperson han har rätt till!

MARIA ABRAHAMSSON, Riksdagskandidat (M)
GUDRUN SCHYMAN, Talesperson (Fi)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Familj

ÄMNEN I ARTIKELN

Familj