Hög tid för självkritik – även för Alliansen

Slutreplik asylsökande på arbetsmarknaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Asylsökande har svårt att bli insläppta på arbetsmarknaden, men för att komma tillrätta med deras situation krävs en portion självkritik från alla håll – inte bara regeringens, skriver debattören i en slutreplik.
Asylsökande har svårt att bli insläppta på arbetsmarknaden, men för att komma tillrätta med deras situation krävs en portion självkritik från alla håll – inte bara regeringens, skriver debattören i en slutreplik.

SLUTREPLIK. Sverige har under lång tid blivit mer segregerat. Särskilt utsatta områden med påtagligt utanförskap har blivit verklighet i välfärdslandet Sverige. Utmaningarna men också möjligheterna till att bygga ett samhälle som håller ihop är stora.
Integrationen på arbetsmarknaden är avgörande för att vi ska lyckas motverka utanförskapet. Oavsett vilka partier som har regeringsmakten behöver incitamenten och möjligheterna till att etablera sig på arbetsmarknaden vara tydliga och långsiktiga.
Det behöver finnas ett flertal möjligheter att komma in i det svenska samhället.

Migrationsverket har gjort insatser för att korta handläggningstiderna för asylärenden men trots det är det inte ovanligt att asylprocessen drar ut på tiden. Désirée Pethrus (KD) hävdar i en replik till min debattartikel att regeringen hindrar snabb etablering på arbetsmarknaden genom att på olika sätt motverka sysselsättning under asylprövningstiden. Hon framhåller också att regeringen avvecklat de praktikplatser som Migrationsverket utvecklat.

Jag hoppas att Désirée Pethrus är konstruktivt självkritisk. Majoriteten av de som sökt asyl i Sverige har inte undantagits från skyldigheten att ha arbetstillstånd (så kallat AT-UND).
Praktik under asylprövningstiden kan påskynda etableringen på arbetsmarknaden men för den majoritet som inte har AT-UND kan inte praktik leda till anställning.
Exploatering och utnyttjande som svart arbetskraft av asylsökande möjliggörs eftersom många asylsökande saknar rätt att arbeta legalt.

Jag anser att det behövs en bred integrationsöverenskommelse, över parti- och blockgränser. Statsminister Stefan Lövfen sade i sitt tal på Medborgarplatsen 2015: ”Vi ska aldrig bygga murar för att skilja människor från människor. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig. Mitt Europa bygger inte murar.”
Jag är övertygad om att tillsammans kan vi bygga ett Sverige som håller ihop men för att lyckas med det behövs konstruktiv självkritik, vilja och mod.


Rickard Klerfors, biståndsexpert Hjärta till hjärta, ansvarig för tidiga insatser för asylsökande


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE