ÅSIKT

M: Så stoppar vi fusk med arbetstillstånd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Inför nolltolerans mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Oseriösa arbetsgivare, fusk och utnyttjande av andra människor måste stoppas, skriver debattörerna.

DEBATT. Läget i Europa och omvärlden är ansträngt. Nya säkerhetshot, flyktingkrisen och nu senast folkomröstningen i Storbritannien som innebär ett brittiskt utträde ur EU, innebär prövningar för hela Europa och för Sverige.

Som ett litet exportberoende land är det samtidigt avgörande för Sverige med fortsatt samarbete med och öppenhet mot andra länder. Det är en förutsättning för stärkt konkurrenskraft, ökad tillväxt och fler jobb här hemma.

Till exempel har arbetskraftsinvandring från länder utanför EU bidragit till bättre kompetensförsörjning och ökade möjligheter att hitta nyckelkompetenser för svenska företag. Inte minst svenska it-företag.

Samtidigt ser vi exempel på hur reglerna för arbetskraftsinvandring har missbrukats. Oseriösa arbetsgivare kan, oftast i samband med mindre kvalificerade jobb, utnyttja människor genom dåliga arbetsvillkor och oskäliga löner. Därtill förekommer falska anställningar och handel med anställningsavtal.

Det är fullständigt oacceptabelt att människor i utsatt ställning, till exempel genom svag anknytning till Sverige, utnyttjas av andra. Så ska det inte gå till på svensk arbetsmarknad överhuvudtaget. Sverige ska fungera.

Människor som vill komma till Sverige för att arbeta, bidra och göra rätt för sig ska kunna göra det. Alla som arbetar i Sverige ska ha rimliga arbetsvillkor. Därför behövs nolltolerans mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Därför föreslår vi i dag nya och mer effektiva insatser:

Direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket.

Det innebär att kontrollerna av om det rör sig om seriös och aktiv verksamhet effektiviseras. Till exempel genom direktåtkomst till uppgifter som vilken inkomst arbetstagaren har samt antal anställda i verksamheten, omsättning, resultat, inbetalda skatter och avgifter. Migrationsverket har återkommande efterfrågat sådan direktåtkomst. Nu behöver det komma på plats.

Förstärkta åtgärder inom Migrationsverket mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

De möjligheter till kontroll som redan finns i dag måste används fullt ut. Kontrollen av exempelvis arbetstillstånd bör fortsatt särskilt riktas mot branscher där erfarenheter visar att det förekommer missbruk, till exempel i samband med mindre kvalificerade jobb. Vi vill se ett särskilt regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring utifrån gällande regelverk.

Inför en ny brottsrubricering – arbetskraftsmissbruk.

I den nya brottsrubriceringen ska ingå handlingar på området som redan i dag är kriminaliserade. Det behöver ses över om det straffrättsliga området kan utökas. I dag finns till exempel inte någon bestämmelse om sanktioner mot arbetsgivare som inte uppfyller de anställningsvillkor som legat till grund för Migrationsverkets beslut att bevilja arbetstillstånd. Vi vill även se över straffen för befintliga straffbelagda handlingar i skärpande riktning samt hur andra sanktioner såsom näringsförbud eller företagsbot kan användas i ökad utsträckning.

Möjligheten för människor från andra länder att komma hit och arbeta behövs för att svenska företag ska kunna växa. Vårt land blir starkare med fler som anstränger sig och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige där ingen lämnas utanför. Oseriösa arbetsgivare, fusk och utnyttjande av andra människor måste stoppas.  

Tomas Tobé

Partisekreterare (M)

Elisabeth Svantesson

Arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.