Debatt

Det här löser inte alls problemen, politiker

TCO: Turordningsreglerna har blivit symbolfråga frikopplad från verkligheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Motivet till att ändra turordningsreglerna tycks vara fullt ut ideologiskt. En symbolfråga frikopplad från verkligheten på arbetsmarknaden, skriver Eva Nordmark.
Motivet till att ändra turordningsreglerna tycks vara fullt ut ideologiskt. En symbolfråga frikopplad från verkligheten på arbetsmarknaden, skriver Eva Nordmark.

DEBATT

DEBATT. Att det nu finns ett förslag till en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet innebär att ett stort steg har tagits i riktning mot att Sverige ska få en ny regering. Det är bra.

Det har gått mer än fyra månader sedan valet och Sverige behöver en regering med förutsättningar att driva en reformagenda för framtiden.

I överenskommelsen hittar vi besked i två frågor som har varit högt prioriterade av TCO de senaste åren och som har stor betydelse för TCO-förbundens medlemmar och för Sveriges möjligheter att utvecklas.

  • Det första är förbättrade möjligheter till kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Brist på personal med rätt kompetens är i dag det största problemet på svensk arbetsmarknad och det är bara genom att ständigt höja vår kompetens som vi som individer och land fullt ut kan ta tillvara den tekniska utvecklingens möjligheter.
  • Det andra är beskedet om att en omfattande skattereform ska genomföras, där utgångspunkten är att skatten sänks på jobb och företagande samtidigt som den bidrar till att nå både klimat- och miljömål. Marginalskatterna ska sänkas och färre ska betala statlig skatt. TCO har länge lyft behovet av en ny skattereform. Detta är en efterlängtad reform som kommer att bidra positivt till Sveriges ekonomi och välfärd.

Men det finns också en punkt i överenskommelsen som är mycket problematisk. De fyra partierna har kommit överens om att förändra anställningsskyddslagen i en riktning som gör det lättare för arbetsgivare att säga upp anställda.

En sådan förändring skulle påverka alla Sveriges arbetstagare negativt. Dagens regler skyddar den anställda mot godtycke och har varit en framgångsrik grund för viktiga kollektivavtal som ger arbetstagare som sägs upp större ekonomisk trygghet och hjälp att hitta nya jobb samtidigt som företagens konkurrenskraft värnas.

 

Det finns heller inga tungt vägande skäl att ändra reglerna. Inget av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden beror på turordningsreglerna. Vi får inte fler lärare, poliser eller socialsekreterare för att de blir lättare att säga upp. Det skulle heller inte hjälpa unga eller nyanlända in på arbetsmarknaden.

Motivet till att ändra reglerna tycks i stället vara fullt ut ideologiskt. Att ändra turordningsreglerna har blivit en symbolfråga frikopplad från verkligheten på arbetsmarknaden.

För TCO handlar det inte om att ingenting får förändras på arbetsmarknaden. Tvärtom. Vi vill ha mer förändring och utveckling, vilket är en anledning till att förbättrade möjligheter till kompetensutveckling är så viktigt.

Men att gradvis anpassa anställningsskyddet och andra delar av arbetsrätten till en ny verklighet sker bäst i förhandlingar mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter inom olika sektorer och branscher, inte genom trubbig lagstiftning. 

Om den nu aktuella överenskommelsen blir regeringspolitik kommer ett antal stora arbetsrättsliga frågor att utredas på relativt kort tid och under stort politiskt tryck. Denna utredning kommer dessutom att indirekt ha i uppdrag att pressa arbetsmarknadens parter att göra upp om ett försämrat anställningsskydd.

Om två år ska förändringarna i sådana fall vara genomförda. Det är inte något bra upplägg om man vill ha kloka och stabila spelregler på den svenska arbetsmarknaden.

TCO vill se långsiktiga, hållbara lösningar i de stora frågor som är avgörande för Sverige framtida välstånd och välfärd. På flera områden innebär det utkast till överenskommelse som nu presenterats att jag känner hopp om kloka och långsiktiga beslut. Anställningsskyddet är dock inte ett sådant. 


Eva Nordmark, ordförande TCO


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Spelet om regeringsmakten

LÄS VIDARE

TCO-basen tar över arbetsmarknaden

ÄMNEN I ARTIKELN

Spelet om regeringsmakten

Valet 2018

TCO

Eva Nordmark

Centerpartiet

Liberalerna

Miljöpartiet