Debatt

Snuset räddar liv – cigaretter dödar

Debattörerna: Falska fakta gör att allmänheten inte får rätt information

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att en övergång från cigaretter till snus räddar liv, att rökningen dödar medan snuset inte gör det, är inte någon faktauppgift som Tobaksfakta vill förmedla, skriver debattörerna.
Att en övergång från cigaretter till snus räddar liv, att rökningen dödar medan snuset inte gör det, är inte någon faktauppgift som Tobaksfakta vill förmedla, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Staten lägger miljontals kronor varje år på att finansiera en verksamhet som bromsar utvecklingen mot ett rökfritt samhälle. Kanske har den låtit sig luras av att organisationen ifråga verkar under falsk flagg. ”Tobaksfakta” är ett namn som förpliktigar varför organisationens faktahantering när det gäller olika tobaksprodukters farlighet är förfärande.

Tobaksfakta betecknar konstaterandet att snus är en mindre hälsofarlig produkt än cigaretten som ”irrelevant”. Att hundratusentals liv skulle räddas i EU varje år om EU-medborgarna hade samma konsumtionsmönster som vi har i Sverige, det har för Tobaksfakta ingen betydelse.

Att en övergång från cigaretter till snus räddar liv, att rökningen dödar medan snuset inte gör det, är inte någon faktauppgift som Tobaksfakta vill förmedla.

Snuset är den av alla ersättningsprodukter som fungerar långsiktigt bäst för rökare som vill sluta. Det visas tydligt exempelvis i den vetenskapliga artikeln ”The use of snus for quitting smoking compared with medical products” publicerad i Nicotine & Tobacco Research, 2010.

En sammanställning av flera vetenskapliga studier i en artikel i Harm Reduction Journal från 2012 kom till samma resultat för norska män. Tidigare har denna vetenskapliga tidskrift publicerat en studie om svenska förhållanden som givit motsvarande resultat.

Målet är inte särskilt imponerande

Men detta vill Tobaksfakta inte att allmänheten ska upplysas om. Istället använder Tobaksfakta 2018 års statsstöd till att ta fram en film där skademinimeringsprincipen ånyo sätts på undantag. Läkaren Göran Boethius slår i det med allmänna medel sponsrade inslaget fast att med fortsatta upplysningsåtgärder – och mer statligt stöd – ska Tobacco Endgame lyckas.

Detta tobaksfria samhälle uppnås då till år 2025. Men enligt Boethius betyder ett tobaksfritt Sverige att den dagliga rökningen är nere på en nivå under fem procent. I dag röker sju procent av den svenska befolkningen, enligt Folkhälsomyndighetens siffror från 2017. Så målet är inte särskilt imponerande.

Varför är inte Tobaksfakta tuffare i sin kamp mot den dödliga cigarettrökningen? Göran Boethius ger själv svaret. Han anser att Tobaksfaktas informationsstrategi är bättre för konsumenterna än att de ska ”behålla ett livslångt nikotinberoende”. Bättre att dö av cigaretterna än leva med snuset, alltså.

Att staten fortsätter att finansiera en sådan organisation, samtidigt som den förvisar organisationer med ett mer renodlat folkhälsoperspektiv, som Snuskommissionen, till privata finansiärer, finner vi märkligt.

Att 180 svenska organisationer, däribland Vårdförbundet, Svenska Läkaresällskapet och, av någon anledning, Länsstyrelsen i Uppsala, också ställer sig bakom denna strategi är också förvånande.

Att sju av tio svenskar enligt Tobaksfakta stöder Tobacco Endgame, och därmed synen att snuset och cigaretterna ska behandlas lika, är ett starkt bevis för att svenska myndigheter inte sprider fakta om tobaken.

När vi i Snuskommissionen år 2016 beställde en undersökning visade det sig att en majoritet av de svenska kvinnorna trodde att snus och cigaretter var lika farliga. Människor som på goda grunder, givet den information som kommit från offentligt håll, tror att icke rökt tobak är lika farlig som den rökta har förstås ingen anledning att ändra konsumtionsmönster. För den som sprider den felaktiga informationen finns däremot starka skäl till omprövning.

Vårt mål är att cigarrettrökningen i Sverige år 2025 ska ligga under två procent. Men det kräver att staten är tydlig med att snus är ett bättre alternativ än cigaretterna

Tobacco Endgame innebär, om förespråkarna lyckas, att rökningen i Sverige ligger under fem procent år 2025. Med skademinimeringsprincipen som grund, något Snuskommissionen bekänner sig till, skulle motsvarande siffra vara betydligt lägre.

Vårt mål är att cigarrettrökningen i Sverige år 2025 ska ligga under två procent. Men det kräver att staten är tydlig med att snus är ett bättre alternativ än cigaretterna och att en övergång till snus därför är att rekommendera för dem som inte kan sluta röka på annat sätt.

Vi intar alltså en tuffare linje mot rökningen än Tobaksfakta. Och vi undrar varför Tobaksfakta i sin iver att slåss för ett fortsatt snusförbud i EU inte istället börjar fundera på att rekommendera ett cigarettrökningsförbud i Sverige. Då skulle organisationen i alla fall inte förorda ett förbud som har negativa effekter på folkhälsan.


Anders Milton, ordförande i Snuskommissionen
Kinna Bellander, Snuskommissionen
Karl Fagerström, Snuskommissionen
Göran Johnsson, Snuskommissionen

► Snuskommissionen finansieras av Snustillverkarföreningen men arbetar fristående.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Snus

LÄS VIDARE

REPLIK. Nej, snus är inte bästa lösningen mot rökning

ÄMNEN I ARTIKELN

Snus

Tobak

Rökning

Cancer