ÅSIKT

En spottloska i ansiktet på världens alla kvinnor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Lisa Magnusson om beslutet att välja in Iran i kvinnokommissionen

Torra fakta: FN har en särskild kvinnokommission. Kommissionens uppdrag är att "främja kvinnans rättigheter på de politiska, ekonomiska, civila och sociala områdena".

Festlig twist: Nu i dagarna valdes Iran in i denna kvinnokommission. Iran, ja. Av alla länder.

Hur i helvete gick det till egentligen? Var FN-människorna fulla? Det hela är så bortom all rim och reson att det inte ens riktigt är möjligt att skämta om det, det är galghumor galore gone alltför sorgligt sotsvart. Absurditetsproppen går direkt. Mörker, mörker.

Man skulle väl emellertid kunna väl kunna sammanfatta det hela såhär:

Iran är helvetet på jorden för kvinnor. Född med fitta? Grattis. I Iran skulle du kunna bli bortgift redan vid 13 års ålder, eller ännu tidigare om din tilltänkte make inhämtade särskilt tillstånd. Du skulle inte ha samma rätt att skilja dig som din man, och om en skilsmässa väl kom till stånd skulle vårdnaden av eventuella barn med största sannolikhet tillfalla honom.

Du skulle tvingas skyla ditt ansikte och ditt hår för att inte fresta männen omkring dig. Du skulle inte vara fri att studera till vad du ville, och du skulle inte ha rätt att arbeta inom alla sorters yrken. Om du utsattes för brott skulle straffet automatiskt vara lägre än om du hade varit man, det är inskrivet i den iranska lagen. Och ett vittnesmål från en kvinna är i iransk domstol bokstavligen bara värt hälften så mycket som en mans. För att bara nämna något.

Den kvinnokommission som Iran nu ingår i har till uppdrag att jobba för kvinnors lika rättigheter. Iranska medborgare som gör just detta betraktas emellertid av den iranska underrättelsetjänsten som en del av en fientlig konspiration mot Iran. Landets kvinnorörelse utsätts systematiskt för statliga kränkningar och övergrepp, enligt Amnesty, och fredliga feminister hindras från att utöva den åsikts-, yttrande- och mötesfrihet som FN har fastslagit är de mänskliga rättigheternas grundpelare.

Jag menar nu inte att FN i protest skall vända ryggen åt Iran, absolut inte. Det är väl alldeles ypperligt om man kan ha en dialog med landet i de här frågorna. Men att Iran får inflytande i ett organ för kvinnors rättigheter är inget annat än en spottloska i ansiktet på världens alla kvinnor, det är att legitimera det fullkomliga könsapartheid som råder i landet.

Man borde ha låtit stolen i Kvinnokommissionen stå tom istället.

ARTIKELN HANDLAR OM