Regeringen nonchalerar ungdomsarbetslösheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mona Sahlin (S): "Ett oförsvarligt slöseri"

Mona Sahlin (S).
Mona Sahlin (S).

Regeringen har misslyckats med jobben. Ungdomsarbetslösheten överstiger 30 procent och är bland de högsta i Europa. Nu är 190.000 ungdomar mellan 15 och 24 år arbetslösa i Sverige. Det är en ökning med 31.000 under det senaste året – och med närmare 100.000 sedan valet år 2006 (säsongsrensat 58.000).

Regeringen väljer i detta läge att passa. Samma politik som har misslyckats ska fortsätta i fyra år till – trots behovet av en ny färdriktning. Statsministern avslöjade i vår debatt i torsdags att han betraktar ungdomsarbetslösheten som ”en skapad synvilla”. Med häpnadsväckande nonchalans förklarar han därmed varför den borgerliga regeringen inte tar tag i problemet.

Borgerligheten lovade att minska utanförskapet och att skapa fler jobb. Regeringen har satsat allt på ett kort: Ökade klyftor. Pensionärer betalar högre skatt än löntagare. En halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan. Nu stängs svårt sjuka människor – cancersjuka – av från sjukförsäkringen. En ny stor grupp människor i utanförskap växer: de försäkringslösa.

Samtidigt har skatten sänkts på lånade pengar – mest till dem som har det bäst. Mer till män än kvinnor. Den rikaste hundradelen av Sveriges befolkning har fått lika mycket skattesänkningar som en fjärdedel av hela svenska folket tillsammans. Men ökade klyftor skapar inte jobb. Det ser vi nu. Sysselsättningen har sjunkit, arbetslösheten stigit och antalet långtidsarbetslösa är rekordhögt.

Detta är ett oförsvarligt slöseri. Många unga i Sverige är välutbildade. Vi står inför generationsväxling i välfärden och mitt i massarbetslösheten råder arbetskraftsbrist i vissa sektorer. Här finns stora möjligheter att ta tillvara.

Ungefär 30 procent av Sveriges arbetslösa unga har inte avslutat gymnasiet. De behöver en ny chans. Men unga människor som behöver utbildning eller praktik måste i dag vänta i minst tre månader – i normalfallet mer än ett halvår – innan de kan ta del av de insatser de behöver. Regeringen har infört ett Aktivitetsförbud för ungdomar på Arbetsförmedlingen.

Sveriges ungdomar är inga fantasifoster. Deras problem är på riktigt. Med 190 000 arbetslösa ungdomar i landet krävs att regeringen agerar. Men statsministern väljer att bekämpa statistiken i stället för att bekämpa arbetslösheten. Det är en märklig prioritering - med tanke på att regeringen själv har valt statistikens utformning. Sverige mäter arbetslöshet enligt internationella konventioner och på samma sätt som övriga europeiska länder.

Våra unga förtjänar bättre möjligheter.

I vårmotionen har den rödgröna alliansen presenterat ett brett program för att bekämpa arbetslösheten och att skapa jobb. Vi föreslår 100.000 platser i utbildning, praktik och jobb. En stor del av insatserna är riktade till de unga.

Vi sänker skatten för små och medelstora företag. Vi stödjer unga entreprenörer. Vi investerar i välfärden för att stärka kvaliteten och att motverka de uppsägningar som väntar med regeringens politik. Med trainee-platser i välfärden får unga visa framfötterna där generationsväxlingen väntar. Vi investerar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning för att bekämpa långtidsarbetslösheten. Och vi investerar rejält i infrastruktur och bostäder. Det skapar jobb här och nu – och bättre möjligheter att pendla eller flytta till utbildningsmöjligheter och nya jobb. Bostadsbristen bland unga kan brytas.

Vid en rödgrön valseger kommer vi att genomföra en rivstart för jobb och nya möjligheter för Sveriges unga. På det första regeringssammanträdet, den 14 oktober, avskaffar vi Aktivitetsförbudet för ungdomar som regeringen ålagt Arbetsförmedlingen. Vi avskaffar arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös ungdom. Och vi investerar i fler platser i vuxenutbildningen, högskola och universitet.

Det går att vända utvecklingen för Sveriges unga. Men då måste vi byta till en ny regering som inte betraktar ungas problem som en synvilla.

Valet i höst är ett avgörande vägval. Då står fler jobb mot ökade klyftor. Då står en rödgrön politik för jobb och nya möjligheter - också för de unga - mot fyra år till med borgerliga skattesänkningar på lånade pengar och fortsatt nonchalans i jobbpolitiken. Vi säger: Det räcker nu.

Mona Sahlin

Publisert: