ÅSIKT

Fel göra Lindberg till en ”vanlig man”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den åtalade ex-polischefen Göran Lindbergs sexuella beteende har väckt många frågor. Förundersökningen visar att polismannen ägnat sig åt allt från sadomasochistiska rollspel till våld och köp av sex. Bland annat har fallet väckt förfasan över hur män är eller kan vara. Vissa som uttalar sig i frågan vill se Göran Lindberg som den genomsnittlige sexköparen, samtidigt som man vill se sexköparen som vem som helst, som den genomsnittlige mannen. Med andra ord vill man återigen göra sexköp till en allmän manlig handling i Sverige, vilket det inte är.

I en befolkningsbaserad studie som jag gjorde 2008 visade resultaten att 92 procent av de svensak männen aldrig har köpt sex. Och för hälften av de åtta procent som hade köpt sex var denna erfarenhet mer än tio år tillbaka i tiden. Med andra ord var det ganska få män som hade relativt aktuella erfarenheter av sexköp.

Varför köper då män sex? I en studie som prostitutionsgruppen i Göteborg gjorde 1996, och som jag deltog i, kunde olika motivgrupper ses bland sexkunder.

En grupp hade omfattande sexuellt nätverk. De var gifta eller hade samboförhållanden. Samtidigt som de hade älskarinnor, tillfälliga möten med kvinnor och köpte sexuella tjänster. Med andra ord hade de stort intresse för sex med olika personer och testade gärna olika variationer. Mer vardagligt skulle man kunna kalla dessa män för ”sexmissbrukare”. Det visade sig att dessa mäns förmåga till ett fördjupat relations- och kärleksliv var relativt svag, vilket kompenserades genom fysisk närhet och sexuella upplevelser som gav kickar.

Den andra gruppen män var också gifta eller levde tillsammans med någon, men deras köp av sex grundade sig inte på ett allmänt sökande efter sexuella upplevelser, utan var mer en pragmatisk lösning till att sexlivet var brisfällig eller helt saknades i relationen. Det var tydligt att dessa män hade djupa känslomässiga bindningar till sina partners, men hade väldigt svårt att diskutera relations- och sexuallivet med sin partner.

Tredje motivgruppen innehöll män som redan i unga år hade stora svårigheter att närma sig det andra könet. Köp av sexuella tjänster sågs som ett slags nödlödning i väntan på att träffa en livspartner, som de skulle bilda familj med.

Vi män är olika och har också skilda förhållningssätt till både kärlek, sexualitet och för den delen köp av sex. Genomsnittsmannen i Sverige köper inte sex. Därför är det inte heller relevant att använda Göran Lindberg som varken en typisk representant för män, eller för den delen för alla sexköpare i Sverige.

Jari Kuosmanen
Lektor i socialt arbete, mansforskare