Ekologisk mat är inte bättre, MP

Debattören: Om normen ska vara ekomat kan vi inte producera tillräckligt för att alla ska bli mätta

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Christofer Fjellner (M): Det går inte ihop att ha ekomat som norm, samtidigt som vi ska producera mer mat och mätta fler munnar.
Christofer Fjellner (M): Det går inte ihop att ha ekomat som norm, samtidigt som vi ska producera mer mat och mätta fler munnar.

DEBATT. Miljöpartiet vill att Sverige ska öka självförsörjningsgraden genom att importera mindre livsmedel och producera mer hemma. Samtidigt ska den ekologiska odlingen öka avsevärt med hjälp av statliga satsningar. Det är viktigt att vårt jordbruk är miljövänligt och hållbart och vi måste sträva efter att mätta en snabbt växande befolkning.

Men det kan bli kontraproduktivt att satsa på ekologiskt.

Vad enskilda konsumenter lägger sina egna pengar på är upp till dem. Men det går inte ihop att ha ekomat som norm, samtidigt som vi ska producera mer mat och mätta fler munnar. Ännu svårare att få ihop ekvationen blir det om man betänker att MP också är emot GMO och många växtskyddsmedel, som bidrar till att öka livsmedelsproduktionen.

Miljöpartiet vill att 40 procent av jordbruksarealen ska vara ekologiskt odlad 2030. För att nå det vill man fördubbla anslagen och lägga hundratals miljoner på omställning till ekologisk produktion. Men beslutet att öka den ekologiska produktionen tycks vara baserad mer på känsla och en uppfattning om vad som är trendigt och populärt än på fakta om vad som är bra för miljön och vad som krävs för att producera mer mat i Sverige.

Forskning som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, lutar sig mot visar att skördarna minskar med 30–50 procent när man odlar ekologiskt. En omställning från konventionellt jordbruk till ekologiskt innebär alltså att man får ut mindre livsmedel på samma odlingsareal. Den miljömässiga kostnaden för varje produkt blir högre och medför en ökad påfrestning på naturen.

Det innebär också att den inhemska livsmedelsproduktionen minskar om den ekologiska jordbruket ökar och att Sverige därför behöver öka importen av livsmedel. Det leder till inte bara till fler transporter med negativ inverkan på klimatet som följd, utan också till att den totala mängden producerade livsmedel i Sverige minskar. Alltså tvärtemot MP:s intentioner.

Men det stannar inte där. MP motsätter sig också nya grödor som klarar klimatutmaningar bättre. De har satt i system i EU att rösta emot genmodifierade grödor som klarar torka bättre än konventionella grödor. Både miljöpartister och socialdemokrater motarbetar också vetenskapligt godkända växtskyddsmedel som gör att avkastningen från odlingarna ökar. Utan växtskyddsmedel skulle många grödor i praktiken bli omöjliga att odla.

Det här gör MP i en tid när världen befinner sig mitt i en snabb befolkningsökning. Enligt FN finns år 2050 tio miljarder människor på jorden. Den globala livsmedelsproduktionen måste öka med 60 procent. Det behövs alltså satsningar på ett effektivare jordbruk som ger högre avkastning. Men MP för en politik som innebär motsatsen.

Vad enskilda människor köper i butiken har jag som politiker inte med att göra och eko-boomen under 2000-talet är ett uttryck för många konsumenters egna val. Däremot är det en helt annan sak att politiken genom ekonomiska subventioner styr utvecklingen.

MP har mycket hög svansföring i miljö- och klimatfrågor. Men i det här fallet är det uppenbart att de bryr sig mer om vad som känns bra än vad som faktiskt är bra.

Vi borde i stället satsa på åtgärder som på riktigt gör skillnad för miljön och som leder till att matproduktionen ökar i Sverige. Klimatförändringarna sker här och nu och tiden är knapp. Vi har bara råd och tid att vidta de åtgärder som är mest kostnadseffektiva och resultatinriktade. Hit hör inte riktade satsningar ekologiska odlingar och ett motstånd mot växtskyddsmedel och GMO.

Christofer Fjellner, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE