ÅSIKT

Låt klimatdebatten vara en del av det sunda vetenskapssamhället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Svar till Erland Källén 28/7. Fred Goldberg är inte ensam om felaktiga påståenden och svepande omdömen. FN:s klimatpanels (IPCC) rapport AR4 hävdar inte att koldioxid från mänskliga aktiviteter är hela orsaken till uppvärmningen.

IPCC drar slutsatsen att större delen av uppvärmningen har mänskliga orsaker: således mer är 50 procent, inte hela. IPCC säger heller aldrig explicit att koldioxidnivån var 280 ppm innan den industriella utvecklingen startade på 1800-talet. IPCC:s slutsats är att den nivå som uppmäts i atmosfären nu är högre än de 280 ppm som uppmäts i iskärnor från Grönland och Antarktis på nivån motsvarande 1800-talet.

En vetenskaplig debatt måste ha minst sådana påståenden klara, inte ens Erland Källén har rätten att skriva om slutsatserna och kalla dessa IPCC:s. IPCC har lagt fram en vetenskaplig teori som nu måste prövas mot data. Denna prövning måste ske av andra grupper än de som lagt fram teorin, även forskare som inte är direkt specialiserade på klimatforskning.

Så fungerar ett sunt vetenskapssamhälle. Klimatforskningen är inte mera komplex än andra forskningsområden, till exempel astrofysik. Alla vetenskapliga frågor och debatter vinner på att belysas från olika håll, av forskare med olika ingångar.

Så, låt oss testa IPCC:s teori mot data. Jag föreslår att Vetenskapliga rådet eller någon annan oberoende myndighet ställer upp med ett lämpligt vetenskapligt forum.

Lars Bååth

professor i fotonik,

högskolan i Halmstad