Debatt

Sverige – det nya DDR

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Rune Lanestrand: FRA-lagen en grov kränkning av demokratins livsnerv

Hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att en borgerlig regering skulle lägga fram ett förslag om total avlyssning och kontroll av medborgarna. Efter skandalen med IB-affären, den hemliga socialdemokratiska underrättelsetjänsten, som avslöjades av Folket i Bild 1973 trodde jag att detta var fullkomligt omöjligt. Själv hade jag ett halvår före avslöjandet, i FIB:s anställningskommitté tillsammans med Anders Ehnmark och Jan Stolpe, förordat styrelsen anställa Jan Guillou. Vi visste inte då att det skulle leda till efterkrigstidens mest sensationella avslöjande.

Jag minns hur chockade vi blev i styrelsen över att sådan övervakning fanns och att socialdemokraterna var inblandade i denna smutsiga verksamhet. Då pekade med all rätt borgerliga politiker finger åt socialdemokraterna. Men nu lägger den borgerliga alliansen fram ett förslag om total kontroll av medborgarna genom att i praktiken ge FRA (Försvarets Radioanstalt) legitim rätt att utan egentlig parlamentarisk kontroll avlyssna alla medborgare precis som i det forna DDR.

Att regeringen under tisdagens riksdagsdebatt ändrade sig under galgen inger inget större förtroende. Återremissen är ett bevis för att den enorma kritik som riktats mot FRA-lagen har varit mer än befogad. Alla som har engagerat sig har ingen anledning att slå sig till ro. Med den maktfullkomlighet för att inte säga arrogans som Alliansen visat de senaste dagarna kan man troligen inte vänta sig någon större förändring av förslaget. Att borgerliga politiker kan gå så långt i att kränka den enskildes integritet att till och med den förre Säpo-chefen Anders Eriksson fördömer lagförslaget borde få alliansens riksdagsledamöter att tänka till. Inte bara Fredrick Federley.

Hade aldrig kunnat tro att folk från det Säpo som stövlade in på Folket i Bilds redaktion i Gamla Hagaskolan och bar bort redaktionsmaterialet i svarta säckar skulle stå upp för den enskildes rätt till en okränkt privat zon. I själva verket demokratins livsnerv som den borgerliga Alliansen nu är inne och kränker på det grövsta. Enligt min erfarenhet från mer än 20 års krigsplacering i Psykförsvaret (Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar) är den föreslagna avlyssningen endast försvarbar i ett krigstillstånd. Den situationen föreligger inte i dag. Det är USA och dess allierade som är i krig med Islam, inte Sverige. Anders Eriksson påpekar också helt riktigt att avlyssningslagen är ett resultat av ”att Sverige och övriga EU sedan den 11 september 2001 alltför okritiskt följt USA i långtgående antiterroråtgärder”.

Det är ytterst naivt av justitieminister Beatrice Ask och den övriga regeringen att tro att inskränkning av demokratiska fri- och rättigheter ska skydda Sverige mot terrordåd.

Jag vill minnas att Ask var emot när hennes företrädare, den kontrollbesatte Thomas Bodström, ville lägga fram i princip samma förslag för riksdagen. De länder som drabbas av terror är de som deltar i Bush korståg mot muslimerna och skickar trupper till Irak och Afghanistan. Den främsta åtgärden för att skydda vårt land mot terrorangrepp är att utan dröjsmål ta hem svenska soldater från Afghanistan och låta USA själva bekosta och ställa till rätta allt elände Bush har ställt till med i muslimska länder. Sedan USA skaffat sig full kontroll över Iraks gigantiska oljetillgångar ska Sverige och andra länder ta kostnaderna för att bygga upp vad USA har ödelagt. Det borde vi tacka nej till. Många har nog ända sedan Gösta Bohmans dagar haft en föreställning om att moderaterna, som dominerar regeringsarbetet, skulle vara en garant för den enskildes integritet.

Det har också varit moderaternas budskap genom åren. Privatlivets kränkning står vänstern och kommunisterna för enligt konservativ argumentering. Nu är rollerna helt ombytta. Sverige har i EU på ett förtjänstfullt sätt ivrat för att källskydd och meddelarfrihet ska råda även i Bryssel. Nu tar man i ett enda slag bort detta genom att FRA ges möjlighet att avlyssna varje kontakt med media.

Den föreslagna antiterroristlagen är ett allvarligt hot mot det öppna och fria samhället. Det förefaller som om de Nya moderaterna har missuppfattat ordet transparent som innebär att folket kan se vad överheten har för sig och inte som i ”FRA-lagen” att makthavarna ska ha full insyn i människors privatliv.

RUNA LANESTRAND

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt