Debatt

Sv FN-förbundet: Fler svenska soldater behövs i fredsinsatser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Så måste Sverige stärka sitt internationella fredsengagemang

Vår pliktSverige har ett demokratiskt ansvar att i Dag Hammarskjölds anda försvara de små ländernas intressen, enligt debattörerna. På bilden syns svenska soldater på uppdrag i Afghanistan 2009.
Vår pliktSverige har ett demokratiskt ansvar att i Dag Hammarskjölds anda försvara de små ländernas intressen, enligt debattörerna. På bilden syns svenska soldater på uppdrag i Afghanistan 2009.
Dag Hammarskjöld.

I riksdagens utrikespolitiska debatt den 8 februari uttalade Sveriges folkvalda ett brett stöd för samarbetet i Förenta Nationerna. Trots det har FN under senare år fört en allt mer undanskymd tillvaro i såväl regeringsdeklarationer och utrikespolitiska förklaringar som i praktisk politik.

Svenska FN-förbundet överlämnar i dag en idéskrift till biståndsminister Gunilla Carlsson som ett bidrag till en bred nationell dialog om hur Sverige ska utveckla och stärka sitt FN-m­edlemskap.

Bland våra 71 rekommendationer finns följande:

Fler FN-soldater

Sveriges utlandsstyrka är i dag den minsta sedan 1999. Mellan 21 och 29 svenska militärer har de senaste två åren funnits varje månad i FN-ledda fredsfrämjande insatser. De rekord­låga siffrorna gör att FN tvingas klara sig utan viktig kompetens och materiel samtidigt som försvaret successivt tappar kompetens. Nästa svenska erbjudande om internationellt truppbidrag bör riktas till en FN-ledd fredsinsats, exempelvis en kommande insats i Mali.

Agera för Syriens civila

Ett fredligt och demokratiskt land som Sverige har ett ansvar att i Dag Hammarskjölds anda försvara de små ländernas intressen i FN. Alla FN-medlemmar har möjlighet att ta initiativ i FN:s generalförsamling i fall då säkerhetsrådet är blockerat. Det så kallade uniting for peace-förfarandet bör användas av Sverige och EU för att till exempel bryta dödläget i Syrien-konflikten.

Modernare FN-bistånd

Regeringens planer på att FN-bistånd ska bekosta flyktingmottagande i Sverige oroar. Sverige bör i stället uppmuntra ett mer modernt och effektivt utvecklingssamarbete genom FN liksom stärkt samverkan mellan FN och de finansiella institutionerna. I arbetet för nya hållbarhetsmål efter 2015 bör Sverige verka för att demokrati- och MR-frågor inkluderas och att civilsamhället kommer till tals.

En oberoende kommission för mänskliga rättigheter

Sjutton EU-länder har inrättat en nationell kommission för mänskliga rättigheter, men Sverige tvekar. Vi vill att regeringen skyndsamt inrättar en sådan kommission. Sverige och andra demokratier måste stå upp för högkommissarien för mänskliga rättigheter och FN:s övriga MR-funktioner.

Ett mer aktivt EU i FN

EU:s snabbinsatsstyrkor har stått stilla under fem år trots att FN ständigt behöver militär förstärkning. Många EU-länder har långt kvar till FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI. Att flera EU-länder inte respekterar kvinnors rättigheter försvårar för EU att tala med gemensam röst i FN om sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter. Sverige bör höja rösten för ett aktivt och progressivt EU i FN.

Starta säkerhetsråds­kampanj nu

Sverige förlorade i höstas omröstningen om en plats i MR-­rådet. Regeringens dröjsmål med att starta en kampanj som är tydlig och brett förankrad ökar för varje dag risken för att Sverige ska missa även målet om en plats i säkerhetsrådet 2017–2018.

En svensk FN-kommission

Sverige behöver ett forum där regering, riksdag, myndigheter och frivilligorganisationer kan diskutera hur en aktiv och framåtsyftande FN-politik ska se ut. Vi föreslår att en svensk FN-kommission inrättas och att den leds av utrikesministern.

I våra dagliga kontakter med olika samhällsaktörer möter vi kunskap, engagemang och ett brett stöd för FN-samarbetet. Vi möter också en vilja att använda FN för att möta nya gränslösa utmaningar. Det är ytterst regeringens och utrikesministerns ansvar att detta engagemang får genomslag också i Sveriges omvärldsrelationer. Först när så sker kan FN bli den hörnsten i svensk utrikespolitik som regeringen talar om.

ALEKSANDER GABELIC

LINDA NORDIN

.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt