ÅSIKT

Det är matematik och inte poker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Sten Dellby, informationschef på högskolan i Borås svarar spelberoendeteamet

Naturligtvis utbildar inte högskolan pokerspelare.

Poker är ett komplext och därmed intressant exempel på spel med ofullständig information, vilket kräver teoretiskt svåra matematiska

analysmetoder.

Kursen, som är en matematikkurs och inte en "nätpokerkurs", omfattar därför såväl traditionell sannolikhetskalkyl som moderna och

avancerade spelteoretiska metoder. Spelteori som verktyg har länge använts inom det ekonomiska området för att modellera

beslutsfattande.

Vi vill göra en matematikkurs intressant utan att förlora det seriösa syftet.

För mer information se:

Spelteori och poker, 7,5 högskolepoäng

Sten Dellby

Informationschef

Högskolan i Borås