ÅSIKT

Replik: Ta reda på fakta först, Marianne

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Det är skrämmande åsikter som Marianne Bull, sociolog och egenföretagare framförde den 22 januari. Hon dömer ut en hel yrkesgrupp efter kontakt med två arbetsterapeuter. Det anser jag är både ansvarslöst och kränkande.

Ett stort antal arbetsterapeuter är verksamma inom neurologisk rehabilitering med viktiga insatser för personer som drabbas bland annat av stroke.

Där har alla patienter givetvis rätt till kvalificerade insatser för att så långt som möjligt återfå sin funktions- och aktivitetsförmåga. Arbetsterapeuten har fokus på aktivitet, hälsa och miljö.

Det är beklagligt att Marianne Bull upplevt sig kränkt och utsatt av gammalmodig verksamhet. Men att döma ut en profession vars insatser vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet efter att ha fått arbetsterapeutiska insatser vid en klinik är helt ofattbart.

Som sociolog borde Marianne Bull vara medveten om att hon bör skaffa sig kunskap och bakgrundsfakta innan hon uttalar sig på detta sätt.