Stoppa Stasi-kameran

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nils G Engström: Trafiksäkerheten är en dimridå för övervakning

Trafikkamerorna öppnar upp för ett övervakningssamhälle anser Nils G Engström.
Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON
Trafikkamerorna öppnar upp för ett övervakningssamhälle anser Nils G Engström.

Hade östtyska säkerhetstjänsten Stasi haft Vägverks­byråkraterna Tingvalls och Skogös kommande möjligheter så hade vi haft ett annat (bättre?) Östtyskland.

Med lite intelligens och kreativitet kan man tänka sig olika användningsområden för statsmaktens nya Stasikameror. Trafik­argumentet är endast en dimridå för att införa Stasi­övervakning av svenska medborgare.

Nu när det visat sig i praktiken att kamerorna inte haft någon effekt på döds­olyckorna i trafiken, borde inte då företrädarna för i folkmun kallat ”Swedish Road Pain” (Väg-Värket) åtalas för genomförd mångmiljonförskingring samt trolöshet mot de svenska skattebetalarna?

Därtill kan läggas kostnaderna för usla Europavägar som plötsligen försvunnit framför skräckslagna trafikanter. Att med falska trafiksäkerhetsargument försöka införa en kontinuerlig bevakning av medborgarna i realtid (heltidsfotografering med personigen­känning oberoende av hastighet) är mer eller mindre samhällom­störtande och borde vara straffbart.

Stasikamerorna kan genom sin kontinuerliga fotografering också användas för mätning av fordonshastigheten mellan kamerorna för att även komma åt trafikanter med GPS-navigatorer. Bevisläget i det här fallet hör hemma i en diktaturstat då bevisningen är ohållbar i så gott som samtliga fall där det finns någon medåkande med körkort.

Är det någon som frågat sig vad Försvarets Radio Anstalts (FRA:s) nya superdator skall användas till? Givetvis för identifikation av enskilda individer i realtid! Observera att FRA ska få ta del av all datatrafik.

För en oinvigd kan det se ut som att det bara är svenska myndigheter som får tillgång till informationen, men här öppnas upp för information till alla som förstår sig på tekniken. Kan vi till ­e­x­­empel lita på Putins efterträdare och/eller andra främmande makter?

Några icke nämnda användningsområden för Stasikamerorna:

?Beivrande av jaktbrott, kontroll av jägare.

?Kontroll av parförhållanden, ett utmärkt hjälpmedel för utpressning (politisk och ekonomisk).

?Kartläggning av enskilda, familj­er och företag om de exempelvis är på semester och/eller tjänsteresor. Utmärkt information för försäljning till inbrottstjuvar och andra liknande användningsområden. (Jämför med debatten om båtregistrering.)

?Kartläggning av politiska möten, vem deltar?

?Kartläggning och kontroll av statsmaktens egna tjänstemän. Utpressningsmöjligheter och möjligheter till ”rättning i leden”.

?Journalisters förehavanden, vem kör vilka bilar, vem kontakt­as, etcetera. Utmärkt för att kuva journalistkåren.

?Kartläggning av värdetransporter, farligt gods mm. Utmärkt för rån och attentat.

??Hjälp för utländsk makt att kartlägga det svenska samhällets nyckelpersoner: Militär personal, politiker, poliskårens anställda, nyckelpersoner inom räddningstjänsten, anställda inom kraftindustrin, (kärnkraftverken), nyckelpersoner inom transport och sjukvårdssektorn.

?Samarbeten med främmande makt för att övervaka svenska medborgare och/eller invandrare. Är detta en svensk realitet är det antagligen bättre att Sverige tar steget fullt ut och verkar för att bli den 51:a staten i United States of Amerika. Medborgarna får då samtidigt ta del av USAs överlägsna rättsäkerhet för enskilda medborgare.

Till sist, ”vän av ordning” brukar alltid komma med argumentet att det endast är brottslingar som har något att invända mot obegränsad myndighets­övervakning. Här kan jag inte annat än instämma. Är man obetydlig, hysteriskt skötsam och inte svart, jude, muslim, ateist, dalmas (Borlängebo), handikappad, trädkramare, intellektuell, egenföretagare, fotbolls- bilentusiast, eller fyller några andra krav på icke önskade egenskaper, definierade av ondsinta maktmiss­brukare så kan man säkert känna sig trygg.

P.S. Det här ”politiska inlägget” är inte skrivet på offentlig tjänstemannatid och därmed har inte någon förskingring drabbat skattebetalarna.

Dagens debattör

Nils G Engström

Vd, exporterande

småföretag, Rönninge.

Publicerad: