ÅSIKT

Replik: Folkomröstning om vad?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

EU-minister Cecilia Malmström svarar Sören Wibe och Jesper Katz

Sören Wibe och Jesper Katz för fram (3 december) gamla vanliga konspirationsteorier när de ska argumentera om EU:s nya fördrag. Regeringarna i Europa vill ”undvika” att låta folket bestämma, heter det i deras version. Som om regeringarna i Europa inte fått mandat av folket i allmänna val.

De som argumenterar för en svensk folkomröstning om EU:s nya fördrag verkar tycka att en folkomröstning i varje läge är mer demokratiskt än ett beslut i riksdagen. Det är helt fel enligt min mening. Vissa frågor lämpar sig särskilt bra för folkomröstning och andra gör det inte. Stora avgörande frågor där det finns två alternativ, exempelvis om Sverige ska ha euron eller inte, är lämpliga att folkomrösta om. Antingen har vi euron eller också har vi kronan. Det finns inga mellanting.

När det gäller EU:s nya fördrag är det en fråga som har många olika dimensioner och därför inte är särskilt lätt att folkomrösta om. Det handlar nämligen inte om ifall Sverige ska vara med i eller lämna EU, vilket vissa debattörer ändå får det att verka som, utan om EU ska styras av det gamla Nicefördraget eller det nya Lissabonfördraget. Vad röstar en person som röstar ”nej” i en sådan folkomröstning på? På Nicefördraget eller på inget fördrag alls? Eller något annat helt nytt fördrag?

Det nya Lissabonfördraget som jag är med och skriver under 13 december är naturligtvis inte perfekt på alla punkter. Jag hade till exempel velat samla hela fördragstexten i en enda bok, för att göra det lättare för medborgarna att läsa. Men det nya fördraget är ändå klart bättre än det gamla. Det ökar EU:s effektivitet, gör EU:s beslutsprocesser öppnare och gör det möjligt att välkomna nya medlemsländer.

Jag respekterar om Sören Wibe och Jesper Katz i grund och botten vill att Sverige lämnar EU, men nu är det inte det frågan gäller. Frågan är i stället varför de tycker att det gamla uttjänta Nicefördraget är så mycket bättre än det nya Lissabonfördraget. Jag har hittills inte hört någon som anser det. Inte ens förhärdade EU-motståndare.

Cecilia Malmström

EU-minister