ÅSIKT

Vi måste höja elevernas ambitioner, inte sänka dem

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Eva-Lis Preisz och Hans Tilly: Det är viktigt att vi har en gedigen yrkesutbildning så att eleverna kan känna sig starka och stolta när de kommer ut i arbetslivet.

”Elever på gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar skall själva kunna få välja om de vill läsa in teoretisk högskolebehörighet”, sa Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen.

Visst kan det låta fint att få välja. Men vad statsministern här försöker dölja är kraftigt sänkta ambitioner för gymnasieskolans yrkesprogram. Det är bara ett sätt att försköna statistiken, för att få fler godkända i gymnasiet.

Byggnads har låtit Synovate Temo fråga ett statistiskt urval: Tycker du att det är bra eller dåligt att byggutbildningar idag innehåller engelska, svenska och matte?”

Hela 82 procent svarar att de tycker att det är bra och att eleverna därmed uppnår högskolebehörighet. Ambitionssänkning saknar alltså stöd hos svenskarna.

Vi ser tre viktiga argument för våra förbunds ståndpunkt:

Eleverna ska ha möjlighet till ett livslångt lärande för att gå vidare eller sadla om senare i livet. Gymnasieskolan ska öppna yrken för elever, inte låsa in dem i karriärmässiga återvändsgränder.

Det moderna arbetslivet kräver kunskaper för att delta i kompetensutveckling och utvecklingsarbete.

Kunskaperna är nödvändiga även i privatlivet för att delta aktivt som medborgare, skattebetalare, föreningsmänniska och kritisk konsument. Gymnasieskolan får aldrig reduceras till leverantör av arbetskraft.

I stället behöver vi höja ambitionerna genom att öka lärarresurserna och ge alla elever rätt till utbildade lärare så att fler elever blir godkända i gymnasiet. Men det handlar också om att satsa på lärmiljöerna. Många elever och lärare jobbar i dag i undermåliga och icke ändamålsenliga lokaler. Ungdomslokaler slits hårt. Nya kvaliteter bör byggas till och byggas in.

Skolor är som stora flygplatser, de behöver ständigt kompletteras och rustas upp. Fast ibland verkar de kommunala beslutsfattarna tro att offentliga lokaler ska undgå såväl att nötas av tidens tand som att uppfylla nya krav på form och funktion. Vi utgår från att de kommunpolitiker som nu börjar en ny mandatperiod, ser till att resurser avsätts till skolor som vi och våra barn kan känna stolthet över.

Byggbranschen utsätts för allt hårdare konkurrens. Det är viktigt att vi har en gedigen yrkesutbildning så att eleverna kan känna sig starka och stolta när de kommer ut i arbetslivet. Låt oss tillsammans bygga vidare på en utbildning av hög kvalitet som klarar morgondagens krav.