ÅSIKT

Ansvarsfulla vuxna behövs även online

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Barn- och äldreministern: Man behöver inte vara datorexpert för att göra skillnad

I dag är det Safer Internet Day som arrangeras i 65 länder. Med start i dag genomför Surfa Lugnt-medarbetare i stora företag, myndigheter och organisationer en gemensam manifestation på nätet. Tusentals medarbetare uppdaterar sina Facebook-, Twitter- och MSN-konton för att uppmärksamma frågan om ungas nätsäkerhet.

Internet är inte bara en lek utan en del av livet för de allra flesta unga. Det innebär att fler vuxna behövs online. Vi måste inse att nätet är en del av livet för unga, skaffa oss kunskaper om ungas liv online och bli bättre på att diskutera nätets fantastiska möjligheter men också fallgropar.

I Datainspektionens färska ungdomsundersökning uppger hälften av de tillfrågade att de har råkat ut för en så kallad facerape, vilket innebär att Facebook-kontot kapas av någon annan som skriver elaka eller "roliga" saker i ens eget namn. Kränkningar på nätet kan också handla om en bild eller en text som har fått oönskad spridning eller situationer med mobbning och trakasserier. Och ibland rör det sig bara om vardagliga situationer som spårar ur och får stora proportioner på grund av nätets snabbhet och räckvidd.

Samtidigt växer bilden fram av en oförstående vuxengeneration. Föräldrar och skolpersonal har ofta liten kunskap om hur nätet fungerar som mötesplats. Barn och ungdomar upplever ofta att vuxna inte har kunskaper om deras nätvanor och den bilden bekräftas av flera experter. Dessutom är vi vuxna inte alltid bra förebilder. Den senaste tiden har det utbredda näthatet även ofta med vuxna i rollerna fått stor uppmärksamhet och debatterats intensivt.

Sammantaget kan okunskapen om ungas nätvardag göra det svårt för vuxna att diskutera det som unga skriver om sig själva eller foton som de lägger ut. Det leder till att unga inte vänder sig till oss vuxna. Här är det viktigt att vi vuxna lär oss mer, tar ansvar och visar genom ord och handling att samma värderingar ska gälla på nätet som i övriga livet. Det är helt enkelt inte ok att kränka eller låta sig kränkas på nätet.

Vi vill engagera föräldrar och skolan till att föra en positiv dialog om nätets möjligheter. Om fler vuxna intresserar sig och lär sig mer om hur nätet fungerar som mötesplats blir det också lättare att diskutera frågor som rör integritet och hur vi behandlar varandra på nätet. De allra flesta föräldrar är engagerade i sina barn. De går på föräldramöten, hjälper till med läxor och skjutsar till fritidsaktiviteter. På samma sätt menar vi att de också måste vara engagerade i frågor kring nätet.

Under året intensifieras våra ansträngningar för att engagera föräldrar och andra viktiga vuxna i barns och ungas nätanvändande runt om i Sverige.

Du behöver som vuxen inte vara expert på nätet för att intressera dig för även detta område i ungas vardag. Så engagera dig med början i dag, Safer Internet Day.

Maria Larsson
Barn- och äldreminister (KD)

Kristina Axén Olin
Styrelseordförande Surfa Lugnt

ARTIKELN HANDLAR OM

Internet