ÅSIKT

Så skyddar vi de slagna kvinnorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

S: En haverikommission är inte tillräckligt för våldsutsatta kvinnor

Aftonbladet den 19-20 september. Regeringen bromsar nödvändiga insatser för utsatta kvinnor, tycker S.

Förra veckan kunde vi läsa om en 36-årig trebarnsmamma som hittats mördad i Gottröra. Hon hade länge varit hotad av sin man, polisanmält honom för misshandel och flytt från honom. När myndigheterna inte agerade med tillräcklig kraft så kände hon sig till slut tvingad att gå tillbaka till mannen. Nu sitter han häktad, misstänkt för att ha mördat henne.

Vi ska inte föregripa rättsprocessen. Förundersökningen får visa vad som egentligen hände. Men det står ändå klart att samhället måste göra betydligt mer för att förbättra skyddet för våldsutsatta kvinnor.

Varje år dödas 17 kvinnor av en man som de har eller har haft en relation till. År 2010 polisanmäldes över 20 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år, där gärningsmannen var bekant med kvinnan. Det är en ökning med 15 procent sedan 2005. Inte sällan är våldet mot kvinnor både upprepat och tenderar att bli grövre. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar många människors liv och vardag. Därför måste vi ta övergrepp mot kvinnor på allvar och se över både förebyggande och bekämpande åtgärder hela tiden.

Vi socialdemokrater ser positivt på att regeringen nu äntligen går vidare med Socialstyrelsens förslag om en så kallad haverikommission då kvinnor har avlidit med anledning av brott i nära relationer. En sådan haverikommission ska utreda och ge underlag till förslag som ska kunna förebygga att kvinnor utsätts för brott av närstående.

Men mycket mer måste göras:

Vi vill förbättra besöksförbudet i gemensam bostad. I dag kan en våldsam man portförbjudas från den gemensamma bostaden, men kraven för att det ska ske är för högt ställda. Det är inte den som utsätts för våld och hot som ska behöva flytta, utan den som är våldsam. Om besöksförbudet ska kunna användas mer i preventivt syfte, så måste kravet i lagstiftningen för att få besöksförbud/kontaktförbud mildras. Detta föreslogs av den så kallade stalkningsutredningen 2008, men regeringen har tyvärr bromsat. Trots regeringspartiernas ovilja, så lyckades vi socialdemokrater emellertid i våras få majoritet i riksdagen för förslaget. Regeringen måste nu lägga fram ett lagförslag som ökar möjligheterna att portförbjuda våldsamma män från den gemensamma bostaden. Vi vill se ett sådant lagförslag redan under år 2012.

Vi vill också att målsägandebiträden ska komma in tidigare i rättsprocessen. Redan när brottsanmälan sker ska målsägande ha rätt till ett målsägandebiträde. Det stöd och den hjälp ett målsägandebiträde kan ge betyder mycket för den som utsatts för våld eller sexualiserat våld och ofta befinner sig i en traumatisk situation.

Många kvinnor lever i dag under allvarliga hot från sina före detta män. Att få så kallad ”skyddad identitet” innebär ofta en stor trygghet för dessa kvinnor. Det innebär att männen inte kan söka uppgifter om deras adress genom offentliga register. För den som fått skyddad identitet görs ofta en prövning efter viss tid om skyddet skall kvarstå. Om det skall upphävas tas beslut av enskild handläggare på Skatteverket.

Ett problem är att det i dag saknas möjlighet att ompröva eller rättsligt överklaga den enskilde handläggarens beslut om ett upphävande av att skydda uppgifterna. Vi menar att det är nödvändigt att se över Skatteverkets hantering av upphävandet av en sekretessmarkering för att minska otryggheten för dem som känner sig hotade.

Vi tvivlar inte på att regeringen också vill stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor. Men tyvärr händer det alltför lite, och såväl idéer som handlingskraft verkar vara slut. Det är nu hög tid att regeringen agerar mer kraftfullt i dessa frågor.

Morgan Johansson
Anna Wallén