Nej, chefen ska inte avgöra lönens storlek

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-11-03 | Publicerad 2011-11-02

Unionen svarar om förslaget att slopa avtalsrörelsen

Det är inte att förvånas över att Ledarna anser att det är dags att slopa avtalsrörelsen. Ledarna är en organisation som har som sin affärsidé att ensam är stark och som överlevnadstrategi att haka på de framgångar som Unionen och andra fackförbund uppnår.

Då är det inte heller förvånande att Ledarna fullföljer strategin att desinformera om vad som faktiskt sker på arbetsmarknaden och vad exempelvis det största fackförbundet på den privata arbetsmarknaden – Unionen – står för.

För Unionen är det en självklarhet att lönen ska sättas individuellt och differentierat, utifrån den anställdes skicklighet och kompetens. Däremot vill vi inte – till skillnad mot Ledarna – att chefen ensidigt ska avgöra lönens storlek. Unionen tror inte som Ledarna att vi lever i den bästa av världar, där chef och medarbetare har lika mycket makt och inflytande över lönesättningen på företaget. Unionens en halv miljon medlemmar vet av egen erfarenhet att riktigt så ser det inte ut. Därför vill de se en garanterad lönenivå, när de får frågan om hur kraven ska se ut inför avtalsförhandlingarna.

Den avtalsmodell Unionen tar ansvar för har gett medlemmarna mer pengar i plånboken, samtidigt som företagen har stärkt sin konkurrenskraft gentemot omvärlden. Den har också gett oss bättre arbetsmiljö, inflytande över arbetstiderna, längre semester, utökad föräldralön och ordentlig tjänstepension.

Medarbetarna får nog tacka sin lyckliga stjärna att det inte är Ledarna som bestämmer när det är dags att sluta avtalsförhandla.

Niklas Hjert

Förhandlingschef, Unionen