Jämställdhet ger män längre och friskare liv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Regeringen bör ge resurser till arbetet att förändra mansrollen

Den traditionella mansrollen hänger intimt ihop med förvärvsarbete, karriär och inkomster, medan den traditionella kvinnorollen hänger ihop med omvårdnad, barn och relationer, skriver SCB i en artikel på sin hemsida. Män har generellt mer makt och resurser än kvinnor och är överrepresenterade i samhällets topp. Det är lätt att dra slutsatsen att den traditionella mansrollen är eftersträvansvärd då den ger många fördelar.

Men vi vet samtidigt att män är överrepresenterade på samhällets botten och att mäns livschanser begränsas på ett flertal områden just på grund av den traditionella mansrollen.

67 procent av de hemlösa är män. Män har lägre betyg i genomsnitt än kvinnor och färre män än kvinnor har en eftergymnasial utbildning. Män arbetar fler betalda timmar och har mindre tid hemma vilket leder till en mindre kontakt med barn, partner och släktingar. Det är vanligare bland män än bland kvinnor att sakna en nära vän. 2013 bodde 10 procent av barn med separerade föräldrar enbart eller till större del hos pappan, medan drygt hälften av barnen enbart eller mest bodde hos mamman.

Många riskbeteenden hänger ihop med traditionell maskulinitet och även om de flesta män inte utövar våld så är mäns våld mot kvinnor och mot andra män ett stort samhällsproblem. Rörelsen ”Fatta” och projektet ”Fatta Man” lyfter ofta siffran om 100 våldtäkter om dagen, där 98 procent av de anmälda förövarna är män. Misshandelsstatistik från åren 2010 till 2012 visar att i 87 procent av fallen är förövarna män– och i 60 procent av fallen är även offret en man.

Den traditionella mansrollen påverkar tydligt mäns hälsa. Upprätthållandet av maskulinitetsnormer kring risktagande, osårbarhet och styrka resulterar i att män är sämre än kvinnor på att söka vård och lever mindre hälsosamt än kvinnor. SCB:s siffror visar att män lever hela fyra år kortare än kvinnor. Dödsorsaker som är vanligare bland män är självmord, alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor.

SCB:s statistik och inte minst vårt eget mångåriga arbete med män och maskuliniteter talar sitt tydliga språk. Alla har att vinna på jämställdhet. Män måste sluta se den traditionella mansrollen som ett ideal. Killar och män måste inse att jämställdhet inte bara handlar om att lämna över makt och privilegier utan också om att få tillgång till nära relationer, möjlighet att prestera i skolan och ett längre liv fritt från våld.

Vi möter dagligen män och killar som utmanar mansnormer och vi märker en stor skillnad jämfört med bara för några år sedan. Intresset för att utforska alternativa roller utanför normen växer! Genom vårt och andras arbete under närmare 25 år har vi stora mängder kunskap och evidens för hur en förändring av maskulinitetsnormer och ideal ska gå till.

Det gläder oss att Sverige har en feministisk regering och en statsminister som talar om att engagera män för jämställdhet. Nu hoppas vi att den feministiska regeringen i sin vårbudget inkluderar insatser för ett långsiktigt och storskaligt arbete med män och pojkar. Resurserna för detta får inte tas från kvinno- och tjejjourerna och kvinnorörelsen utan medlen ska läggas till utöver. Långsiktiga resurser för unika verksamheter som Killfrågor.se, ett chattstöd på nätet för de mellan 10 och 18 år som ser sig som killar saknas i dag.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Alla missgynnas av ojämställdhet, alla gynnas av jämställdhet. Vi ser framemot att den feministiska regeringen går från ord till handling och på allvar inkluderar och engagerar män och pojkar i jämställdhetsarbetet!

Tomas Agnemo

Hanna Navier

Svante Tidholm

Ida Östensson

Publisert: