Debatt

Vi tar konflikt för vår och de gamlas hälsa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Övervakning av oss inom hemtjänsten leder till sämre vård

Dennis Jörnsten.
Dennis Jörnsten.

Det är inte ovanligt att anställda inom hemtjänsten säger att det här skulle kunna vara världens bästa jobb. Alla människor man lär känna och får hjälpa ger en stark känsla av närhet. Omvårdnad när det är som bäst. Det är fint. Om allt det här skulle få ta mer plats, då skulle det verkligen vara ett fantasiskt jobb. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Sedan början av 1990-talet har hemtjänsten börjat styras mer som en fabrik. Arbetet ska hela tiden bli billigare och mer effektivt. Plötsligt handlar allt om klockan. Varje minut räknas, fastän bra vård och omsorg inte kan mätas.

Den 1 maj i år infördes det mobila tidsersättningssystemet ParaGå för all hemtjänst i Stockholms stad. I praktiken innebär systemet att vi anställda stämplar in och ut hemma hos varje brukare med hjälp av en mobiltelefon med GPS. På så sätt registreras exakt hur många minuter vi har utfört våra arbetsuppgifter på och hur lång tid vi går mellan brukarna. Företagen får nu betalt efter antalet minuter hemma hos brukarna och vi blir övervakade.

Det är inte bara övervakningen som gör ParaGå till ett arbetsmiljöproblem, utan den nya tekniken tar även fokus från den personliga omvårdnaden. Den viktiga tiden för gemensamma personalmöten, förberedelser och dokumentation har också försvunnit. Gångtid och toalettpauser ger inte lika mycket vinst som tiden hos brukarna. På så sätt prioriteras vår arbetsmiljö bort.

Arbetsglädjen försvinner när vi hela tiden känner oss övervakade, kontrollerade och stressade. Detta som skulle kunna vara världens bästa jobb. Ofta känns det som om vi bara är kroppar i olika ekonomiska kalkyler.

Som följd av att vi anser att ParaGå skadar vår arbetsmiljö valde vi i Södermalms Hemtjänstarbetares Driftsektion att varsla om blockad av just ParaGå. Att helt enkelt inte använda systemet när situationen ser ut som den gör i dag. Arbetsköparen Aleris AB valde då att svara med en lockout av samtliga medlemmar i sektionen. Det var ett svar som förvånade oss. Det går fortfarande att arbeta utan ParaGå. Ibland ligger systemet nere, en del äldre anställda har fått dispens och det har hänt att personal glömt sitt lösenord utan att någonting hänt. Dokumentation kan fortfarande ske utan telefonerna.

I dag är vi alltså avstängda av Aleris. Vi vet inte hur konflikten ska sluta. Det är svårt att tolka Aleris agerande på annat sätt än att de vill bli av med fackligt aktiva. Men vi tänker inte ge oss.

Vi har redan fått höra att vår kritik är missriktad. Att det ju är politikerna som har infört ParaGå, och inte Aleris som vi arbetar för. Det är sant. Men anledningen att ParaGå blir ett så stort arbetsmiljöproblem är sättet som systemet används på ute på arbetsplatserna. Vår kritik mot ParaGå handlar alltså inte bara om systemet i sig, utan riktar sig också mot hur Aleris planerar arbetspassen. Med för lite gångtid, ingen ordentlig tid för dokumentation och underbemanning blir ParaGå ett system som helt enkelt gör jobbet outhärdligt. Samtidigt som vi blir övervakade.

Vi menar helt enkelt att om inte arbetsförhållanden förbättras är ParaGå ett system som hotar både oss och våra brukare. Därför är en facklig blockad av ParaGå nödvändig.

Egentligen är det ganska enkelt. Det är vi som tar hand om de äldre. Om vår arbetsmiljö är dålig blir även omvårdnaden dålig. Svårare än så är det inte. Den här fackliga konflikten handlar både om vår och de äldres hälsa. Den ena fungerar inte utan den andra. Det är vi beredda att kämpa för.

Dennis Jörnsten

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Välfärd

ÄMNEN I ARTIKELN

Välfärd