ÅSIKT

Rätt jobb viktigare än ett jobb för nyanlända

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

TCO om snabbspår in på svensk arbetsmarknad

I dag inleds regeringens trepartssamtal med arbetsmarknadens parter om snabbspår för etablering av nyanlända. TCO välkomnar detta. Sverige ska vara en fristad för människor som flyr undan krig och förtryck. Vi måste alla hjälpas åt att se till att de som kommer till vårt land får goda möjligheter att forma ett nytt liv här.

Arbetsgivare och fackförbund har en viktig roll att spela för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden. Att kompetensen tas till vara hos de som kommer hit och att tiden från att man kommer till Sverige och får möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden kortas är viktigt för alla. Allt annat är ett resursslöseri.

En studie som TCO låtit genomföra visar att en förutsättning för att ta tillvara kompetens hos nyanlända är att insatser redan från början inriktas på att de ska få jobb i linje med sin utbildning och erfarenhet, snarare än vilket jobb som helst.

Vår studie visar att de som startat med ett okvalificerat arbete inte ökade sina chanser att åtta år senare ha fått ett kvalificerat arbete i enlighet med sin kompetens, jämfört med att ha varit arbetslös. Rätt jobb istället för ett jobb bör därför vara en vägledande princip.

Lösningarna kommer sannolikt att se olika ut i olika branscher. Samtalen på branschnivå är därför av avgörande betydelse. Samtidigt måste den gemensamma infrastrukturen för vägledning, validering, utbildning och matchning förbättras.

I samband med att trepartssamtalen inleds föreslår TCO därför bland annat följande:

Parallella insatser. För de som kan bör möjligheterna att parallellt läsa svenska/yrkessvenska, praktisera och få utbildning och erfarenhet validerad och bedömd öka.

Snabbare legitimation. Handläggningstiderna för att få sin utländska yrkeslegitimation omvandlad till en svensk är oacceptabelt långa. De skiljer sig mellan yrken men bara att få sin utbildning bedömd hos Socialstyrelsen tar minst åtta månader. Regeringen har aviserat ökade anslag till ansvariga myndigheter, men även själva processen behöver ses över, till exempel vad gäller reglerna för praktiktjänstgöring.

Yrkeskompetensbedömning på riktiga arbetsplatser. Nyanländas kompetens bör vara inriktad på yrkeskompetensbedömning där nyanlända under praktik på en arbetsplats får sin kompetens bedömd av en riktig arbetsgivare och eventuella kompletteringsbehov identifieras. Denna modell, som skapats just för nyanlända, har visat sig mycket mer effektiv än andra former av validering av yrkeskompetens.

Arbetsförmedlingen anskaffar eller upphandlar utbildning. För att se till så att utbudet av utbildning är anpassat till målgruppen bör AF få möjlighet att anskaffa eller upphandla såväl yrkessvenska som kompletterande utbildningar från högskolor och andra utbildningsanordnare. Idag styrs utbudet av utbildningsanordnarna.

Specialiserade arbetsförmedlare. Ansvaret för nyanlända bör ligga på specialiserade arbetsförmedlare som anskaffar yrkeskompetensbedömningsplatser, matchar och samordnar kompletterande insatser. Projekt där Arbetsförmedlingen har arbetat på det viset har varit framgångsrika.

TCO ser fram emot samtalen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Vi kommer att bidra med konstruktiva och konkreta förslag för att lösa de utmaningar Sverige står inför och vi är måna om att lyfta de positiva möjligheter som det medför att människor söker sig till vårt land. Ytterst handlar det om att tillvarata alla individers unika förutsättningar och kunskaper.

Eva Nordmark

Ordförande TCO

Streck i debatten

Det här kommentarsfältet har vi stängt. Tyvärr kan man inte läsa tidigare gjorda inlägg, en teknisk brist vi är medvetna om. /Debattredaktionen

ARTIKELN HANDLAR OM